Zavrieť

Členovia ADMA

Core 4 Digiline digitask Diorama ecake elite
Hype NetSuccess Paravan Interactive Performics pizza seo ps digital
Riesenia com SCR Triad advertising Visibility Zaraguza digital
Zobraziť

CPC v segmentoch na Slovensku a Čechách

Nárast investícií do reklamy vo vyhľadávaní každým rokom rastie. Skúmali sme, v ktorých segmentoch sú prekliky najdrahšie, či naopak najlacnejšie.

Členská agentúra Performics B2B Group pripravila infografiku, v ktorej graficky porovnávame priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní na Google za rok 2016 za non-brandované kampane v jednotlivých segmentoch.

Je bežné, že vo finančnom sektore sú ceny za kliknutie najdrahšie, preto najvyššiu CPC z porovnávaných odborov má podľa infografiky segment poistenia (2.40 €) a pôžičiek (2.10 €). Najlacnejšie kliknutie majú lekárne (0.12 €) a knihy (0.11 €).

Zaujímavé na prípadovej štúdií je porovnanie ceny za kliknutie medzi slovenským a českým trhom. Veľký rozdiel nájdeme v segmente hotelov, kde sa cena za kliknutie na Slovensku pohybuje v priemere 0.24 €, oproti Českej republike, kde je cena niekoľkonásobne vyššia a to 1.74 €. Ďalší výrazný rozdiel je v segmente pôžičiek, kde je cena za kliknutie na Slovensku o viac ako 1.50 € nižšia ako v ČR, kde je na spomínanej najdrahšej pozícií. 

Rozdiely sú spracované v samotnej infografike: 

Tlačové .pdf si môžete stiahnuť tu.

 

Read previous post:
Close