Digitálny slovník

Úvod / Digitálny slovník
A
Accesibilita

Prístupnosť – zameriava sa na to, s akou mierou dokážu so systémom pracovať užívatelia nezávisle od prehliadača, operačného systému či platformy, ktorú používajú.

Active user

Aktívny používateľ je taký, ktorý navštívi konkrétny web alebo súbor webov raz za 30 dní. S príchodom blogov a online spravodajstva prišiel pojem Heavy user (návšteva 3-4 x za mesiac). S príchodom sociálnych sietí sa objavil Ultra heavy user, ktorý navštevuje konkrétny web raz alebo viackrát denne.

Ad block

Softvér inštalovaný na prehliadači používateľa, ktorý bráni zobraziť reklamný formát.

Ad Recall

Facebook metrika, ukazujúca koľko ľudí si reklamu pravdepodobne zapamätalo. Táto metrika však nie je úplne presná. Vieme ju sledovať pri Video Views, Page post engagement a Brand Awareness kampaniach.

AdSense

Reklamný systém Google AdSense umožňuje vložiť na vaše stránky cudziu inzerciu. Za kliknutie na takúto inzerciu, získate peniaze.

AdWords

Reklamný systém typu PPC Google AdWords, ktorý zobrazuje reklamy vo vyhľadávači Google.

Affiliate marketing

Dohoda medzi dvoma portálmi, pričom neplatí za zobrazenia reklamy ani kliknutia na banner, ale recipročne získava percentá z predaja alebo inú formu kompenzácie za generovanú návštevnosť.

AIM

Asociácia internetových médií bol predchodca dnešnej IAB Slovakia. Združoval najväčších prevádzkovateľov webov na Slovensku a prevádzkoval oficiálne meranie slovenského internetu AIMmonitor.

AIMmonitor

AIMmonitor je meraním návštevnosti členov IAB Slovakia a reklamných internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili. Tento projekt bol oficiálne spustený v januári 2007. Zadávateľom tohto projektu je IAB Slovakia a realizátorom projektu je spoločnosť Gemius Slovakia s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Mediaresearch Slovakia s.r.o. AIMmonitor poskytuje dáta ohľadne návštevnosti a sociodemografické dáta užívateľov internetu.

Alexa.com

Alexa je bezplatný poskytovateľ internetových dát z celého sveta. Obsahuje zoznam najúspešnejších webov podľa kľúčových slov, kategórií a krajín.

Amazon.com

Amazon.com, Inc. je americká spoločnosť, ktorá sídli v meste Seattle. Prevádzkuje jeden z najstarších a najväčších internetových obchodov Amazon.com. Zakladateľ Jeff Bezos prevádzkoval už v roku 1994, v začiatkoch internetu, kníhkupectvo Cadabra.com, ktoré o rok neskôr premenoval podľa rieky Amazonky na Amazon.com. V roku 1998 kúpil tiež Internet Movie Database (IMDb.com) a Alexa.com. Obrat spoločnosti v roku 2010 predstavoval sumu 89 mld USD.

Android

Android je rozsiahla open source platforma, ktorá vznikla najmä pre mobilné zariadenia (smartphone, PDA, navigácie, tablety). Zahŕňa v sebe operačný systém (založený na jadre Linux), middleware, používateľské rozhranie a aplikácie. Vyvíja ho konzorcium Open Handset Alliance. Spoločnosť Android Inc. bola založená v Kalifornii v októbri 2003. Google Inc. v auguste roku 2005 odkúpil v tej dobe nie príliš známu “startup” firmu Android Inc. a urobil z nej svoju dcérsku spoločnosť.

API

Application programming interface alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania.

Aplikácie

Externé programy slúžiace konkrétnemu účelu (aj marketingovému), fungujúce na platforme tretích strán.
Aplikácie môžu byť vytvorené pre web, mobily (smartfóny), Facebook, Twitter, LinkedIn…

App Store

Virtuálny obchod s aplikáciami pre platformu iOS (iPhone, iPad, iPod…). Aktuálne sa na ňom nachádza viac ako 1,4 mil. aplikácii a spolu majú viac ako 100 mld. stiahnutí.

Apple

Apple Inc. je americká technologická spoločnosť založená v roku 1976 v Silicon Valley, v meste Cupertino v Kalifornii, USA. Hlavným programom spoločnosti je výroba a vývoj osobných počítačov Macintosh a ich programového vybavenia, výroba a vývoj osobného hudobného prehrávača iPod, telefónov iPhone, tabletov iPad a mnoho ďalšieho…

Apps RULEZZ

Prvá súťaž mobilných aplikácií na Slovensku. Odborná porota hodnotí aplikácie bez ohľadu na mobilnú platformu, pre ktorú boli vyrobené. Súčasťou súťaže je hodnotenie aj brandovaných (komerčných) aplikácií.

ATS

Average time spent je priemerný čas strávený používateľom na stránke.

Augmented reality

Zjednodušene je to pohľad na reálny svet, ktorý je nejakým spôsobom doplnený alebo rozšírený virtuálnymi prvkami. Tieto sú zobrazené buď na displeji, cez ktorý sa pozeráte na reálny svet alebo zobrazené priamo v reálnom svete cez projektor. Kombináciou reálneho a virtuálneho sveta sa dá dosiahnuť veľmi pôsobivý a pútavý výsledný efekt, ktorý okrem faktora zábavy, často vie užívateľovi poskytnúť aj pridanú hodnotu. V mobilnom marketingu sa používa pri tvorbe mobilných aplikácií, napr. na zobrazenie najlepších reštaurácií v okolí, ich hodnotenia a aktuálneho menu, prezeranie realít na predaj aj s ich cenou a popisom či lokálnych informácií z wikipédie.

Autenticita

Pojem používaný hlavne pri sociálnych sieťach. Ide o mieru unikátnosti a relevancie obsahu (contentu) pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorá má väčšiu tendenciu takto vytvorenému obsahu dôverovať.

AVT

Average visit time je čas strávený používateľom na stránke počas jednej návštevy.

Azet

Azet.sk je slovenský internetový portál. Prevádzkuje ho Azet.sk a. s. so sídlom v Žiline, ktorý patrí po vydavateľský dom Ringier. V správe portálu Azet.sk je 23 internetových služieb. Vznikol v roku 1997 ako Zoznamka.sk

B
B2B / B2C

Model predaja produktu či služy, definovaný koncovým užívateľom – business to business (ďalšia spoločnosť či sprostredkovateľ) alebo business to customer (koncový spotrebiteľ)

Badge

Badge [bedž] je malý „odznak“ získavaný najmä v aplikáciách ako bonus za dosiahnutie určitého levelu alebo splnenie konkrétnej úlohy. Často sa využíva ako virtuálna odmena pre používateľov aplikácie.

Bannery

Základné formáty reklamy na internete. Existuje niekoľko štandardných formátov bannerov, ktoré sú na Slovensku všeobecne akceptované. Medzi najrozšírenejšie patria Square, Skyscraper, Leaderboard, Button…

Behaviorálna reklama

Ide o taký typ internetovej reklamy, ktorá prispôsobuje zobrazovanie reklamných formátov používateľom podľa analýzy ich používania internetu, histórie prehliadaných stránok a ďalších dát získaných sledovaním ich používateľského správania.

Beta

Testovacia verzia produktu, ako napr. webovej stránky alebo softvéru, pred ich samotným spustením.

Bid

Bid alebo ponuka je navrhovaná cena za reklamu pri systémoch založených na dražbe reklamného priestoru (najčastejšie PPC systémy). Niekedy sa udáva len jej maximálna hodnota = maximálna cena, ktorú sme ochotní za kliknutie na reklamu zaplatiť. Podľa nej sa potom určuje pozícia danej reklamy v rámci siete a konkurencie ostatných reklám.

Bing

Bing (predtým Live Search, Windows Live Search, a MSN Search) je aktuálny vyhľadávač (propagovaný ako “rozhodovací motor”) od Microsoftu. Po predstavení lete 2009 Bing získal 9,3 % podiel trhu internetových vyhľadávačov v Spojených Štátoch. Dnes je jeho podiel okolo 15 %, Google má v USA cca 66 % trhu.

Bit

Je to názov základnej jednotky informácie, jej statusu. V praxi ide o jeden z dvoch, vzájomne opozitných a vylučujúcich sa stavov – zapnutý / vypnutý, áno / nie, nula / jedna atď.

_blank page

Blank page znamená otvorenie okna po kliknutí na hypertexotvý odkaz v novom okne prehliadača.

Blog

Weblog (z anglického web log – doslova: webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky. Autor sa nazýva blogger, spoločenstvo blogov a ich vzájomných vzťahov je blogosféra.
Najrozšírenejšia slovenská blogová platforma je blog.sme.sk, odborné témy sú zastúpené na blog.etrend.sk a moje.hnonline.sk/blogy.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia, ktorá slúži na nadviazanie spojenia medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilnými telefónmi, alebo mobilom a osobným počítačom. Ide o párovú technológiu, čo znamená, že každý účastník musí potvrdiť nadviazanie spojenia.

Dosah je  zväčša v desiatkach, max stovkách metrov prenosová rýchlosť sa pohybuje okolo 720 kbit/s.

Bounce rate

Bounce rate alebo miera okamžitého opustenia predstavuje % používateľov, ktorí navštívia stránku a opustia ju skôr, ako by si na danom webe pozreli iné stránky. Vypočíta sa ako podiel celkového počtu používateľov, ktorí navštívili iba jednu stránku s celkovým počtom prístupov na stránku.

Brand Lift

YouTube obdoba Ad Recall od Facebooku, dokáže zo zbierania dát vyhodnotiť, ako vaše videá a reklamy ovplyvňujú povedomie o značke či znalosť reklamy, vzťah k značke a zámer nakupovať.

Branding

Proces budovania a posilňovania značky pomocou rôznych marketingových aktivít. Väčšina značiek má krátky a jednoducho vysloviteľný názov, výrazné logo alebo ľahko identifikovateľnú znelku. Zmyslom brandingu je odlíšiť produkt alebo službu spoločnosti od produktu a služieb konkurencie.

Browser

Internetový prehliadač, ktorý slúži na prezeranie obsahu na internete. Medzi najpoužívanejšie patria Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome a Safari.

Bumper Ads

Formát banneru na youTube, podobný pre-roll spotu, ktorý má však dlhšie trvanie (6 sekúnd) a nedá sa preskočiť.

Bundles

Tento v e-commerce frekventovaný pojem označuje balenie viacerých samostatne predajných produktov, ktoré je možné kúpiť spolu za výhodnejšiu cenu. Bundles môžme vidieť často na produktových stránkach eshopov a v košíkoch, ako spojenie hlavného produktu a príslušenstva. Je to efektívna forma krížového predaja, ktorá môže byť pre zákazníka veľmi užitočná.

Byte

Byte (= bajt) je jednotka informácie pri prepočte 1 bajt = osmica bitov. V slovenčine sa zvykne bajt označovať aj ako slabika. V 8-bitovom kódovaní, napríklad v ASCII, jeden bajt tvorí jeden ľubovoľný znak.

C
Call to action

Interaktívne prvky, ktoré majú za účel prilákať návštevníka, aby vykonal činnosť na vašej stránke, blogu či e-shope. Väčšinou sa viažu s činnosťou, ktorá priamo vedie ku komerčnej aktivite alebo inej monetizácii webu. “Call to action” je napríklad tlačidlo pod pútavým obsahom, ktoré nabáda vetou “Objednať”, “Vložiť do košíka”, “Vyžiadať cenovú ponuku” a podobne. Malo by byť viditeľné, pútavé a rafinovane umiestnené, aby používateľa k akcii priamo nabádalo.

Capping

Capping zabezpečuje pri online reklame presný počet zobrazení používateľovi za určitý čas. Ak je capping nastavený na 1 za hodinu, reklama sa jednému používateľovi zobrazí počas 1 hodiny iba raz. Capping sa využíva na efektívnejšie využitie mediálneho priestoru.

Check (-in)

Check, čítaj „ček (in)“, sa vyskytuje pri službách spojených s geolokalizáciou ako napr. Foursquare, Google Places alebo Facebook Places. Ľudia sa zvyčajne „čekujú“, keď prídu na určité miesto a dávajú tak vedieť okruhu svojich priateľov v rámci danej služby, kde sa práve nachádzajú.

Click-Through Rate

CTR – miera preklikov, je jeden z najdôležitejších ukazovateľov pri online kampaniach. Je to pomer medzi počtom kliknutí na reklamný formát (odkaz) a počtom jeho zobrazení (impresií, doručení reklamného formátu) vyjadrený v percentách. Ak sa teda reklamný formát zobrazil 10 000-krát a z toho bolo 200 klikov, mali ste 2%-tný Click Rate.

V bežnom ponímaní CTR nezahŕňa len unikátne kliknutia ale všetky kliknutia, to znamená, že ak jeden človek klikne na reklamný formát viackrát, navyšuje tým Click-Through Rate. Naopak CTR nezahŕňa situáciu, ak bol reklamný formát užívateľovi zobrazený, ten naň neklikol, ale neskôr sa dostal na cieľovú stránku iným spôsobom. Tento ukazovateľ je však tiež merateľný, napr. v rámci AdWords. Jeho názov je View-Through Rate.

Cloud

Cloud je model sieťového úložiska online, kde sú údaje uložené vo virtualizovaných úschovniach, ktoré sú organizované tretími stranami. Hostingové spoločnosti prevádzkujú veľké dátové centrá a ľudia, ktorí vyžadujú, aby mali dáta vždy po ruke bez ohľadu na zariadenie, s ktorým sa pripájajú, si môžu kúpiť alebo prenajať skladovaciu kapacitu od nich.

CMS

Redakčný systém (publikačný systém, Web Content Management – WCM, Content Management System – CMS, Content Publishing – ) je systém, ktorý slúži na tvorbu a správu webových stránok v užívateľsky príjemnom prostredí bez nutnosti ovládať programovanie.

Companion banner

Formát banneru na youTube, ktorý sa zobrazuje pri videu alebo priamo vo videu a vie posilniť branding samotného videa.

Content marketing

V preklade obsahový marketing, sa zameriava na vytváranie a šírenie kvalitného obsahu, a teda o vytváranie hodnoty. Správny obsah pritiahne potenciálnych zákazníkov, zapojí ich do komunikácie s vami a vyvolá žiadanú odozvu, ktorá povedie k vyššiemu počtu zákazníkov a tým vyššiemu predaju a tržbám. Zahŕňa obsah webových stránok, blogu, sociálnych sietí, newslettra, článkov či prípadových štúdií.

Cookie

Súbor na prehliadači užívateľa, pomocou ktorého sa identifikuje unikátny prehliadač užívateľa. Rozlišujú sa dva druhy cookie: permanentné a session cookie. Session cookies sú dočasné a vymažú sa akonáhle užívateľ ukončí session. Permanentné cookies zostávajú na pevnom disku užívateľa až kým ich užívateľ nevymaže alebo im nevyprší platnosť.

Cover picture

Veľký obrázok na vrchu osobného profilu (timeline) alebo firemnej stránky na Facebooku.

CPM (alebo aj CPT)

Cost per mille, u nás sa používa aj CPT (cost per thousand). Termín udávajúci cenu reklamného formátu za 1 000 zobrazení. Príklad: Cena reklamného formátu je 20 eur. Klient objedná 100 000 impresií. Výsledná cena kampane je 2 000 eur (20/1 000*100 000).

CPV

Skratka slov „cost per view“ a teda spôsobu platby nastaveného za dopozeranie reklamy do konca, minimálne však  v dĺžke 30 sekúnd. Tento platobný model poskytuje youTube a zaručuje, že platíte vo väčšine prípadov až po doručení celého reklamného posolstva.

Cross-device

Konzumovanie obsahu na viacerých obrazovkách súčasne – napríklad na smartfóne či tablete počas sledovania TV. Využitie cross-device dát umožňuje zadávateľom reklamy zamedziť repetitivnosti reklám pri cielení na rovnakého konzumenta / používateľa.

CTR

Click-through rate udáva pomer medzi počtom zobrazených reklám a kliknutí na ňu. Používa sa na meranie úspešnosti kampaní. Ak napríklad na 100 zobrazení získa reklama 1 kliknutie, CTR je 1 %. Priemerné CTR pri banneroch je okolo 0,05 – 0,1 %, pri Facebook Ads 0,1 – 0,5 %.

D
Digital Storytelling

Umožňuje využívať dostupné digitálne nástroje pre rozprávanie príbehov bežných ľudí a značiek. O svoje príbehy sa tak môžete podeliť cez internet na Facebook-u, Instagrame, YouTube či Vimeo. Značky často využívajú storytelling aj pri tvorbe webov. Používajú presvedčivé a emocionálne pútavé formáty, ktoré často bývajú interaktívne. Medzi ne patria napríklad motion videá, fotografie, animácie a pod.

Digitálny Detox

Vzácny moment, kedy sa rozhodnete po určitý čas existovať bez akéhokoľvek elektronického zariadenia :)

Direct traffic

Direct traffic alebo priama návštevnosť je spôsob navštívenia webstránky priamo – teda zadaním jej adresy do internetového prehliadača. Tento parameter hovorí o brand awareness daného webu.

Dizajn manuál

Súbor pravidiel vizuálnej komunikácie spoločnosti. Zahŕňa komplexnú a presnú definíciu všetkých prvkov spoločnosti a ich používania (logo, logotyp, písmo, presná definícia farieb, slogan, firemné tlačoviny a ďalšie).

DMP (data management platform)

Systém, ktorý zadávateľom reklamy umožňuje kombinovať akékoľvek informácie o spotrebiteľoch s dátami z trhu. Zadávatelia uploadnú svoje dáta (napríklad e-mail používateľa či obchodné výsledky) do DMP a ten ich skombinuje s inými dátami a vyhodnotí, na základe čoho je možné efektívnejšie plánovať marketingové rozhodnutia.

Doména

Jedinečný názov identifikujúci internetovú stránku. Každá doména obsahuje jednu doménu najvyššej úrovne a jednu alebo viac domén nižšej úrovne. Domény najvyššej úrovne (Top Level Domain) sú buď druhové (.com, .org, .biz) alebo geografické (.sk, .cz, .co.uk).  Domény 2. úrovne stoja rádovo desiatky eur (.sk – 15 – 20 eur/ rok). Existujú aj špeciálne top level domény ako .guru, .photo a pod…

Download

Download je vo všeobecnosti chápaný ako stiahnutie súboru alebo dát z internetu do počítača. Download-om sa tiež určuje rýchlosť pripojenia do internetu – konkrétne rýchlosť sťahovania dát z internetu.

Drop Shipping

Je to pomaly sa i u nás rozširujúca technika predaja, kedy eshop predáva tovar dodávateľa (výrobcu alebo veľkoobchodu), avšak tovar fyzicky neposiela. Dodávateľ ho expeduje priamo konečnému zákazníkovi na základe objednávky eshopu a v mene eshopu. Eshop nemá náklady na zasielanie tovaru a sklad. Väčšinou zarába na provízii z predaja, resp. rozdielu medzi veľkoobchodnou a konečnou cenou tovaru

Drupal

Drupal je free a open source redakčný systém (CMS) napísaný v PHP a šírený zdarma pod licenciou GNU GPL. Je používaný ako back-end systém pre prinajmenšom 1 % všetkých webov, počnúc osobnými blogmi až po stránky väčších spoločností a politických subjektov.

DSP (Demand-side platform)

Softvér, umožňujúci automatické nakupovanie a predaj médii

E
E-commerce

Proces predaja produktov a služieb cez internet, najčastejšie prostredníctvom e-shopov.

Ebay

eBay Inc. je americká internetová firma, ktorá riadi eBay.com, online aukciu a obchodnú website (webové sídlo), na ktorej ľudia a firmy kupujú a predávajú tovar a služby globálne. Popri americkej website eBay zriadila lokalizované weby pre 30 ďalších krajín.

eCPM

Effective cost per mille slúži na meranie efektivity vypredanosti jeho reklamných plôch. Inak povedané, eCPM hovorí majiteľovi webstránky koľko by zarobil, keby všetku reklamu predal prostredníctvom CPM modelu.

Engagement Rate

Označuje mieru zapojenia užívateľov. V prípade sociálnych sietí je to percento osôb, ktorým váš príspevok zobrazilo, následne naň klikli, označili páči sa mi to, pridali komentár alebo príspevok zdieľali.  Používa sa tiež pri aplikácii, banneroch či návšteve webu.

Etarget

Spoločnosť Etarget bola založená v roku 2002 a medzi prvými začala poskytovať reklamu na internete typu „pay-per-click“. To znamená, že inzerent platí iba za reálnych záujemcov o jeho produkty alebo služby. Pôsobí v deviatich krajinách Strednej a Východnej Európy: SR, ČR, MR, AT, PL, HR, Srb, RO a BLG a spolupracuje s vyše šesť tisíc stránkami a stovkami agentúr.

Etický kódex

Kódex preberania obsahu na internete (ďalej len Kódex) obsahuje najmä základné pravidlá, pri ktorých dodržaní je možné využívať cudzí obsah na internete bez toho, aby došlo k porušeniu práv pôvodcu obsahu.

F
Facebook

Facebook pôvodne slúžil len študentom Harvardovej univerzity. Zuckerberg ho spustil zo svojej internátnej izby. Naprogramovanie mu údajne trvalo menej ako dva týždne. Za taký istý čas ho začala využívať polovica školy, preto ho rozšíril na americké univerzity Yale a Stanford. Aktuálne ho používa viac ako 1,44 mld. ľudí na svete, na Slovensku cca 2,3 mil.

Flame

Poburujúce názory alebo kritika distribuovaná emailom alebo zobrazovaná na sociálnych sieťach či v diskusných fórach.

Flash

Vektorový grafický formát spoločnosti Macromedia, ktorý sa používa na zobrazenie interaktívnych animácií na webovej stránke. Táto technológia je dostupná cez plug-in prehliadača. Slúži najmä pre bannery, online videá a hry. NEFUNGUJE na prenosných iOS zariadeniach (iPhone, iPad, iPod…)! Online videá (napr. YouTube) preto v iOS fungujú cez HTML 5.

Foursquare

Foursquare, označovaný tiež ako 4sq, vznikol v roku 2009 a je to sociálna sieť založená na lokalite jej používateľov. Používa sa najmä prostredníctvom mobilov a tabletov s GPS. Za každý „check-in“ získava používateľ body a občas aj „badge“. Aktuálne je 4sq rozdelený na 4sq a Swarm.

G
Gamifikácia

Zapájanie elementov hry do marketingovej komunikácie. Slúži najmä pre inšpiráciu ľudí – aby venovali viac pozornosti značke. Ide v podstate o vytvorenie hry z niečoho, čo bežne robíme. Už od malička „gamifikáciu“ používali naši rodičia aby nás presvedčili zjesť obed (“otvor hangár, letí lietadlo”) alebo vyšliapať na vrch pri turistike (“kto bude prvý hore, dostane vysokohorskú tajnú odmenu”…).

Geek

Tento slangový výraz vychádza z anglického slova geck (= blázon). Spravidla sa ním označujú osoby, ktoré sú nadriemerne nadané v IT oblasti, sú zapálené pre túto problematiku a dokážu vyriešiť každý problém. S pôvodného označenia pre „blázna“ sa tento výraz postupne prepracoval k označeniu pre niekoho potrebného a dôležitého. Vo filmovej produkcii došlo k transformácii z „blázna“ na „hrdinu“.

Gif

Grafický formát, ktorý používa kompresiu na uloženie a zobrazenie obrázkov. GIF 89a (Animovaný GIF) je rozšírenie .gif formátu, ktorý vytvára animáciu cez súbor menších obrázkov nachádzajúcich sa v jedinom obrázku. Oneskorenie medzi „rámcami“ sa dá prispôsobiť, približne ako obrázková kniha alebo leporelo.

Gmail

Gmail, alebo Google Mail, je bezplatná e-mailová služba poskytovaná spoločnosťou Google. Je prístupná formou webového rozhrania alebo cez protokol POP3 a IMAP. Má zaujímavé vlastnosti, ako napríklad stále sa zväčšujúcu kapacitu poštovej schránky pre používateľa, ktorá už prekročila 10 gigabajtov, a tiež zostavovanie skupín, prepojenie so službou Google Talk, G+ a ďalšie funkcie.

Google

Google je internetový vyhľadávač. Vytvorili ho v roku 1997 Larry Page a Sergej Brin. Spoločnosť Google, Inc., ktorá ho prevádzkuje, sídli v Kalifornii v USA. Jej deklarovaným cieľom je roztriediť všetky informácie na svete, urobiť ich všeobecne prístupnými a užitočnými.

Google +

Google+ je sociálna sieť prevádzkovaná firmou Google Inc. Služba bola predstavená 28. júna 2011, kedy začala testovacia prevádzka pre pozvaných používateľov. Nasledujúci deň mohli existujúci používatelia pozvať svojich priateľov, starších ako 18 rokov, aby si vytvorili vlastné kontá.

Google Adsense

Google Adsense je systém na zobrazovanie externej reklamy na internetových stránkach. Umožňuje majiteľom webových stránok rýchlo a ľahko zobrazovať relevantné textové a obrázkové reklamy v súlade s témou ich obsahu a získať od Google časť príjmu za ich zobrazenie.

Google Adwords

Google AdWords je systém na zadávanie reklám zobrazených pri výsledkoch vyhľadávania a na vyhľadávacích a obsahových stránkach partnerov Google (AdSense). Umožňuje nakúpiť vysoko cielenú reklamu platenú za kliky (PPC-Pay per click) alebo podľa počtu zobrazení.

Google Analytics

Google Analytics je nástroj na sledovanie a logovanie diania na serveri. Nejde o klasické monitorovania návštevnosti, ale o komplexný systém štatistík. Ponúka napríklad regionálne členenie návštevníkov, alebo informácie o prehliadači, operačnom systéme, rozlíšení, pripojení na internet, použitých kľúčových slovách pri vyhľadávaní a veľa ďalšieho.

Google Chrome

Google Chrome je opensourcový webový prehliadač vyvíjaný spoločnosťou Google. Beta verzia bola uvoľnená 2. septembra 2008. V súčasnosti je dostupná už v poradí 14. verzia tohto prehliadača, od 16. septembra 2011. Ako renderovacie jadro používa WebKit, JavaScript interpreterom je V8 JavaScript engine.

Google Maps

Google Maps, je bezplatná, online mapová služba spoločnosti Google. Ponúka posúvateľné mapy a satelitné snímky celého sveta a plánovač ciest s vyhľadávaním a lokalizovaním firiem v rámci USA, Kanady, Spojeného kráľovstva a Írska (iba vo väčších aglomeráciách). Nad Google maps sa dajú prostredníctvom API programovať vlastné vrstvy alebo aplikácie.

Google Play

Google Play je online obchod na digitálnu distribúciu multimediálneho obsahu: hudbu, filmy, knihy a Android aplikácie a hry. Je tiež „cloud“ prehrávačom médií. Služba je dostupná z internetu, mobilnej aplikácie Google Play na Androide a z Google TV. Google Play je nástupcom Android Market a Google Music.

Groupon

Groupon je „otec“ zľavových portálov. Vznikol v novembri 2008 v Chicagu, nasledoval  Boston, New Yorku a Toronto. V októbri 2010 Groupon pôsobil na viac ako 150 trhoch v Severnej Amerike a 100 trhoch v Európe, Ázii a Južnej Amerike a mal 35 miliónov registrovaných užívateľov.

H
Hashtag (#)

Hashtag, čiže mriežka #, slúži na Twitteri na prepojenie statusu s určitou témou. Buď ide o všeobecnú tému #wtf, #zabava, #fail, #epicwin alebo hashtagy na mieru, konkrétnu udalosť, tému, kauzu #rath, #volby, #euro2012… Podľa hashtagov sa dá zisťovať kvantita tweetov ku konkrétnej téme. Ich vytváranie a používanie je bezplatné.

Hater / Hejter

Slangový výraz používaný medzi blogermi a používateľmi sociálnych sietí. Označuje človeka, ktorý väčšinu svojich príspevkov píše v nenávistnom, ironickom a sarkastickom duchu (voči značkám, iným blogerom, systému, …).

Heatmapa

Heatmapa je názorné zobrazenie údajov (napr. eye-tracking, kliknutia myšou a pod.), kde počet výskytov je znázornený farbami od červenej – najvyšší výskyt až po bielu – bez výskytu.

Homepage

Stránka určená ako hlavný bod pri vstupe na portál alebo tiež štartovací bod, kedy sa prehliadač po prvýkrát napojí na internet. Obvykle má za úlohu privítať užívateľa, predstaviť účel webovej stránky a poskytuje linky na jej ostatné podstránky.

Hosting

Pojem Webhosting resp. hosting (z angličtiny) je pojem v IT oblasti, ktorý označuje:
v širšom zmysle: prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet,
v užšom zmysle: komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty.

HTML

Hypertext Markup Language je súbor kódov nazývaných značkovací záznam v čistom textovom.(*.txt) súbore, ktorý určuje aká informácia bude obnovená a ako bude zobrazená prehliadačom. Rozlišujeme dva druhy takýchto záznamov (tagov): Kotvový tag a formát. Kotvový tag určuje aký obsah sa načíta, a formátové tagy určujú, ako sa tento obsah zobrazí.

HTML 5

HTML5 je nová generácia jazyka HTML, prinášajúca celú sadu nových elementov, ktoré významne zjednodušujú štruktúru stránok. Medzi najvýraznejšie novinky patrí API pre kreslenie grafiky v okne prehliadača, nové elementy <audio> a <video>, prostredníctvom ktorých je jednoduché prehrávať audio vizuálne súbory v prehliadači, bez nutnosti inštalácie softwaru 3. strán ako nap. flash.

Hustota klikov

Umožňuje vám zistiť, ktoré časti webu zaujímajú návštevníkov najviac.

Hyperlink / Hypertext

Hyperlink je HTML kód, ktorý po kliknutí naň presmeruje užívateľa na novú adresu (URL).
Hypertext je text alebo grafický prvok na stránke, ktorý aktivuje hyperlink akonáhle naň používateľ klikne.

I
IA – Information architecture

Konštrukčné riešenie informačného priestoru produktu alebo služby, ktoré uľahčuje intuitívny prístup k obsahu. Podporuje použiteľnosť a nájditeľnosť.

IAB (Slovakia)

IAB je nezisková asociácia sa venujúca exkluzívne zvýšeniu využitia interaktívnej reklamy a maximalizovania efektivity internetovej reklamy a marketingu. IAB Slovakia (predtým AIM) združuje najväčšie internetové portály, mediálne agentúry a pár klientov na Slovensku.

Iframe

Premenlivý rámec umiestnený v rámci web stránky, ktorý nie je viazaný na server stránky poskytujúcej zobrazenie obsahu alebo iných služieb.

Impresie

Miera odpovedí zo strany serveru na požiadavku prehliadača užívateľa, z ktorej je odfiltrovaná aktivita webových robotov a chybné kódy, a je zaznamenaná v okamihu najpravdepodobnejšieho zhliadnutia stránky užívateľom.

In-app purchase

Nákup v rámci (mobilnej) aplikácie. Veľká časť aplikácií je dnes zadarmo, ale ako zdroj príjmu využívajú in-app purchase. Ide napríklad o platenie za bonusové funkcionality v rámci aplikácie alebo odblokovanie ďalších levelov hry a pod.

Instagram

Instagram je voľne dostupná aplikácia pre platformu iOS (Apple) a Android, ktorá svojim používateľom umožňuje zdieľanie fotografií. Na to je určený rad filtrov, ktorý možno na vybranú fotografiu aplikovať. V apríli 2012 ho kúpil Facebook za 1 mld. USD.

Instant messaging

Spôsob komunikácie užívateľov, jednotlivo alebo v skupinách, využitím štandardného IP protokolu. Užívatelia si môžu vytvárať zoznamy a komunikovať tak so známymi, rodinou alebo kolegami. IM systémy sú napríklad ICQ, Gtalk, FB messenger…

Interakcie / People Talking About This

Facebook metrika – v tejto sekcii sledujeme počet denných zapojených používateľov, počet kliknutí na príspevok a engagement, teda súčet reakcií, komentárov a zdieľaní (vyjadrený ako absolútna hodnota aj percentuálny podiel celého publika). Facebook nám ukazuje aj negatívne feedbacky – skrytia príspevkov alebo zrušenie sledovania.

Internetová populácia

Počet ľudí v rámci krajiny s prístupom na internet minimálne raz za mesiac. Aktuálna veľkosť slovenskej internetovej populácie je cca 3,5 mil. používateľov.

Inventory

Inventory, čiže zoznam poskytovaných reklamných formátov predstavuje počet reklamných formátov, ktoré webová stránka poskytuje.

IP adresa

Internetové protokolárne numerické adresy pridelené každému počítaču na sieti, pomocou ktorých sa dajú ľahko lokalizovať a ich aktivity odlíšiť od ostatných počítačov. Formát IP adresy je ##.##.##.##, kde každé číslo predstavuje hodnotu od 0 do 255 (napr. 125.45.87.204).

iPad

iPad je tablet vyvinutý firmou Apple Inc. Bol predstavený na konferencii 27. januára 2010 a na pulty sa dostal v marci 2011. Disponuje multidotykovým rozhraním, prehrávaním videa, audia a fotiek, prehľadávaním internetu a dá sa na ňom spustiť väčšina aplikácií pre operačný systém iPhone OS.

iPhone

iPhone od spoločnosti Apple Inc. je kombináciou mobilného telefónu, iPodu a moderného internetového zariadenia. 9. januára 2007 ho na konferencii Macworld Conference & Expo v San Franciscu predstavil riaditeľ spoločnosti Steve Jobs. iPhone nemá zabudovanú klávesnicu, ovláda sa dotykovým displejom podobným PDA. Aktuálne je na trhu verzia iPhone 6.

J
Java

Programovací jazyk určený na tvorbu aplikácií na internete. Umožňuje tvorbu pokročilých vlastností a funkcionality, zvyšuje rozlíšenie detailov v animácii a poskytuje aktualizáciu v reálnom čase. Malé aplikácie nazvané Java applets je môžné stiahnuť zo servera a spustiť prehliadačmi kompatibilnými s Java aplikáciou.

Joomla

Joomla! je redakčný systém určený pre vytváranie webstránok a ďalších online aplikácií. Joomla! je Open Source riešenie, ktoré voľne dostupné pre každého. Je používaná na tvorbu jednoduchých osobných webových stránok až po komplexné webovské aplikácie.

K
Keyword

Špecifické slovo zadané užívateľom do vyhľadávača, čoho výsledkom je zoznam stránok, resp. ich linkov súvisiacich s daným slovom. Inzerent si kľúčové slovo môže zakúpiť, a tým zvýšiť šancu kliknutia na jeho hyperlink, respektíve pod toto kľúčové slovo umiestniť inzerciu a tým osloviť užívateľa.

Klout

Klout je nástroj na meranie vplyvu používateľov na sociálnych sieťach na základe analýzy ich vzťahov, obsahu a ďalších parametrov. Hodnotou merania je Klout score. Najvyššie Klout score na svete má aktuálne Justin Bieber!

Konverzia

Konverzia je dokončená a zároveň merateľná akcia, vychádzajúca z webových stránok. Predstavuje pomer medzi štandardným prezeraním internetu používateľom a konkrétnou vopred definovanou želanou akciou inzerenta (kliknutie, nákup…)
Nastane vtedy, keď niekto klikne na vašu reklamu alebo navštívi vašu stránku a následne vykoná akciu, ktorú ste definovali ako hodnotnú pre vašu firmu, napríklad nákup online, hovor do vašej firmy z mobilného telefónu, vyplnenie a odoslanie formulára, registrácia pre zasielanie newslettera, registrácia v e-shope, vzhliadnutie videa a pod.

L
Landing page

Landing page je jediná webová stránka, ktorá sa zobrazí v reakcii na kliknutie na reklamu.

Like

Like button priniesol Facebook a stal sa „platidlom“ v priestore sociálnych médií. „Lajkuje“ sa obsah na FB aj mimo neho (články, blogy, obrázky) a po kliknutí používateľa na „like“ na FB alebo mimo neho sa informácia o „lajknutí“ ukáže jeho kamarátom na ich nástenke.

Link

Elektronické prepojenie medzi dvomi webovými stránkami. Tiež nazývaný ako „hot link“ alebo hyperlink.

LinkedIn

LinkedIn je biznisovo orientovaná internetová sociálna sieť založená v decembri 2002 a spustená v máji 2003. Využíva sa hlavne pre vytváranie profesionálnych sietí. Od decembra 2007 bola návštevnosť približne 3,2 miliónov návštevníkov za mesiac. V auguste 2008 mala približne 25 miliónov členov, z toho viac ako 20-tisíc zo Slovenska. Aktuálne je na LinkedIn odhadom 100 000 Slovákov.

Local-based marketing

Forma mobilného marketingu, ktorá využíva služby založené na lokalizácii (LBS – location-based services). Používa sa na určenie polohy spotrebiteľa (detekciu oblasti kde sa pripája cez Geolocation) a zasielanie marketingových správ pre podniky v oblasti, v ktorej sa nachádza.

Login

Identifikácia alebo meno slúžiace na prístup k počítaču, siete alebo stránky. Niektoré stránky majú vlastný prihlasovací systém, ale niekedy je efektívnejšie využiť Facebook alebo Twitter login, nakoľko používatelia už tento login často majú vytvorený.

Long Tail („Dlhý chvost“)

Teória, na ktorej sú založené obchodné stratégie na internete. Produkty určené širokej mase ľudí pre nás prestávajú byť zaujímavé, naopak stále viac sa zaujímame o produkty a služby, ktoré sú “šité na mieru” našich individuálnych potrieb. Posun nášho záujmu od malého počtu silných masových produktov k úzko špecializovaným požiadavkám na individuálne produkty a služby má pre firmy a ich marketingové stratégie ohromné následky. Napríklad web je miestom, kde sa jednoducho a lacno dajú odkomunikovať, zabezpečiť a uspokojiť potreby úzko špecializovaných malých segmentov zákazníkov, ktorí sú ochotní za takýto špecializovaný produkt či službu zaplatiť, a to často aj podstatne vyššiu cenu, než je cena masových produktov.

M
M-commerce

M-commerce sa vo všeobecnosti chápe ako používanie mobilných zariadení (mobilné telefóny, PDA, MDA, smartfóny) na nakupovanie tovarov či služieb.

Marketplace

Obchod s aplikáciami pre platformu Windows Phone.

Meme

Krátke vtipné obrázky, videá či gifká, ktoré na internete zľudoveli. Môže ísť o ukážky zo seriálov, paródie na známe osobnosti, či iné popkultúrne odkazy. Viac na Know Your Meme

Mention

Mention slúži na Twitteri a Facebooku na označenie konkrétnej osoby (používateľa) alebo stránky (len na FB). Mention sa vytvára ako @meno, ale funguje iba v prípade, že používateľ je vo vzťahu s mentionovaným používateľom.

Microblogging

Krátky internetový príspevok – status na Facebooku, fotka či video na Instagrame, tweet na Twitteri.

Microsite

Viacstránková reklama sprístupnená prostredníctvom preklikov cez východziu reklamu. Užívateľ zostáva na stránke poskytovateľa obsahu, ale má prístup k viacerým informáciám, než je to v prípade štandardnej reklamy.

Miera konverzie

Ukazovateľ, ktorý sa využíva najmä na meranie efektívnosti webu pri jeho schopnosti meniť návštevníkov na zákazníkov. Vypočítame ho ak návštevníkov, ktorí vykonali požadovanú činnosť vydelíme počtom všetkých návštevníkov, ktorí danú činnosť mohli vykonať a vynásobíme číslom 100.

Mobilný marketing

Forma marketingovej komunikácie, ktorá firmám umožňuje komunikovať s publikom interaktívnym a relevantným spôsobom prostredníctvom mobilného zariadenia alebo siete. Využíva súbor nástrojov od optimalizácie webstránky pre mobily, cez mobilné SEO, reklamu v mobile, tvorbu mobilných aplikácií, reklamu v aplikáciách, SMS a MMS marketing.

Monitoring

Sledovanie internetu (a dnes už aj sociálnych sietí) prostredníctvom vopred zadefinovaných kľúčových slov.

Mouseover

Proces, počas ktorého užívateľ umiestni svoj kurzor na objekt bez kliknutia naň, čím vyvolá reakciu reklamného formátu. Na vyvolanie danej akcie je potrebné, aby kurzor zotrval na objekte určitý čas.

N
Netiketa

Súbor pravidiel a rád, ako sa správať vo virtuálnom prostredí, prevažne na internete. Je založená na pravidlách a princípoch všeobecne vnímaných spoločenských noriem a etiky.

Newsletter

Newsletter je pravidelne distribuovaná publikácia, väčšinou o jednej hlavnej téme, ktorá je v záujme jeho účastníkov a môže niesť komerčnú informáciu.

NFC

Near Field Communication alebo NFC je krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10 cm.

Nástenka

Nástenka alebo wall je základný prvok Facebooku, kde sa používateľom zobrazujú statusy od ich priateľov a stránok, ktoré „lajkujú“. O tom, čo sa im skutočne na nástenke objaví, rozhoduje Edge rank.

Návštevy (Visits)

Meranie, ktoré bolo odfiltrované od aktivity robotov jedného alebo viacerých stiahnutí textov/grafických prvkov zo stránky v priebehu 30 nepretržitých minút neaktivity a môže byť priradené k jednému prehliadaču za jednu session.

O
Off-page faktory

Druhá fáza budovania SEO, ktorá sa zameriava na získavanie spätných odkazov (backlinks), ktoré budú smerovať na internetovú stránku a zvyšovanie hodnotenia internetovej stránky vo vyhľadávačoch (kvalita domény / URL, PageRank, návštenosť stránky, atď.)

On-page faktory

Prvky dôležité pre optimalizáciu umiestnené priamo na internetovej stránke (kvalitný názov stránky, popis, kľúčové slová, použitie kľúčových slov na stránke, kód web stránky, odkazová stránka, atď.). Ako On-page faktory SEO sa označujú všetky zásahy do štruktúry stránky. To znamená zmena HTML kódu s cieľom eliminácie chýb, ktoré sa na stránke nachádzajú, s cieľom spraviť to tak, aby sa stránka umiestnila vyhľadávačom.

Online hry

Zväčša krátke, jednoúčelové hry umiestnené na internete. Môžu byť vyrobené pre komerčného klienta alebo mať reklamu umiestnenú v rámci hry.

Online reputačný manažment

Online reputačný managament je mix marketingových aktivít (monitoring, PR, SEO) na internete. Jeho účelom je chrániť vaše meno v online prostredí, a to prevenciou možných problémov, riešením už existujúcich a ich následnou úplnou elimináciou.

Open source

Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia hnutia open source založeného Ericom Raymondom.

Opt-in

Opt-in súvisí s jednotlivcami, ktorí poskytnú spoločnosti povolenie používať ich osobné údaje alebo údaje poskytujúce informácie o týchto jednotlivcoch, za účelom predaja produktov a služieb spoločnosti.

Opt-out

Stav, keď spoločnosť vyhlási, že plánuje ponúkať svoje produkty a služby užívateľom, s výmikou užívateľom, ktorí požiadali o vyradenie zo zoznamu.

Organic traffic

Ide o taký typ návštevnosti, ktorá prichádza na stránku prostredníctvom vyhľadávačov po zadaní kľúčových slov. Nezapočítavajú sa sem návštevy z nakúpených reklám vo vyhľadávačoch.

OTS

OTS – opportunity to see je rovnaké ako zobrazenie stránky – stav, keď sa stránka úspešne zobrazí na monitore užívateľa. Používa sa niekedy pri nákupe reklamy.

P
Page Rank

Algoritmus pre ohodnotenie webových stránok, ktorý tvorí základ vyhľadávača Google. Interpretuje atraktívnosť webstránky číselnou hodnotou od 0 do 10, kde PageRank 0 je najnižšia hodnota, ktorú mávajú nové webové stránky a PageRank 10 je najvyššia hodnota, ktorú dosahuje len málo webových stránok na svete.

Pageviews

Stav, keď užívateľ skutočne zhliadne stránku. Skratka PV.

Paid traffic

Návštevnosť získaná platenými kampaňami, najmä vo vyhľadávačoch.

Persóny (Personas)

Vymyslené postavy reprezentujúce ciele a správanie rôznych skupín užívateľov alebo zákazníkov – inak povedané špecifické archetypy ľudí v danej cieľovej skupine. Pomáhajú rozhodnúť o vlastnostiach produktu, vizuálnych prvkov, navigácii a interakciách.

PII (Personally identifiable information)

Osobné informácie, ktoré združujú veľké technologické spoločnosti a ktoré je možné priradiť konkrétnym používateľom. Podliehajú zákonom na ochranu osobných údajov.

Pinterest

Pinterest je sociálna sieť postavená na princípe vytvárania obrázkových galérií pre zdieľanie fotografií, ktorá umožňuje užívateľom vytvárať a spravovať témy založené na obrazových zbierkach, ako sú akcie, záujmy, koníčky a ďalšie.

Pirate Bay

The Pirate Bay (často skrátene “TPB”, slovensky pirátska zátoka) je webová stránka, patriaca medzi najväčšie databázy torrentov sveta. Stránka je na 88. mieste najnavštevovanejších stránok sveta. Po zabavení serverov ktoré boli lokalizované v Švédsku 31. mája 2006 si TPB získala pozornosť švédskych a medzinárodných médií.

Pixel

Obrázkový prvok (jednotlivý svetelný bod) na monitore počítača. Jednotka určujúca veľkosť (rozmer) reklamného formátu. Rozmery obrazoviek sa tiež určujú v pixeloch, štandard je od 800×600 po 1920×1080 (HD).

Pokec

Najúspešnejší a jeden z najstarších slovenských chatov a po nástupe Facebooku aj pokus o vytvorenie slovenskej sociálnej siete. Dodnes jedna z najnavštevovanejších stránok na slovenskom internete.

Porovnávače (cien)

Portály slúžiace na porovnávanie cien produktov spravidla z e-shopov. Najväčšie na Slovensku sú Heureka.sk, NajNákup.sk a Pricemania.sk.

Portál

Webová stránka, ktorá často slúži ako štartovací bod jednej session. Obvykle poskytuje služby ako sú vyhľadávanie, katalóg stránok, spravodajstvo, webmail, webhosting, zábavu, telefónny zoznam, mapy a chat alebo diskusné fórum.

Počet návštev

Vyjadruje celkový počet návštev webu za sledovaný časový interval. Pokiaľ jeden návštevník navštívi váš web 5x za mesiac, je zaznamených 5 návštev, ale iba 1 unikátna.

Počet unikátnych návštevníkov

Vyjadruje koľko rôznych návštevníkov (z rôznych IP adries) navštívilo vašu web v určitom časovom intervale. Napríklad, pokiaľ sledujete mesačné štatistiky, do unikátnych návštev sa započíta len jedna návšteva od návštevníka z konkrétnou IP adresou, a to  aj v prípade, že si vašu stránku pozrel viackrát za mesiac.

PPA (CPA)

Cena reklamného formátu odvodená z určitej špecificky definovanej akcie ako odpovede na reklamu. Napr. zrealizovanie predaja alebo nákupu, získanie zákazníka alebo prekliknutie na stránku.

PPC (CPC)

Cena reklamy za počet zrealizovaných prekliknutí na stránku inzerenta.

Pravidlá internetovej reklamy

Od 1. 9. 2008 vstúpili do platnosti Pravidlá pre internetovú reklamu, ktoré Členská schôdza odsúhlasila za záväzné pre všetkých členov IAB, a ktorých porušovaním člen IAB porušuje stanovy. Tieto pravidlá budú aj súčasťou obchodných podmienok členov IAB.

Profile picture

Profilová fotka používateľa je základný obrázok na všetkých sociálnych sieťach a mal by zobrazovať používateľa alebo aspoň jeho časť ;)

Projection mapping

Projection mapping je spôsob projekcie, pri ktorej sa na statické objekty (budovy, autá, čokoľvek) premieta 3D obraz. Následne sa môže zdať, že vďaka premietaniu takýto objekt ožíva (alebo že sa s ním deje niečo nepredstaviteľné).

Proximity marketing

Forma mobilného marketingu nazývaná aj hyperlokálny marketing. Využíva mobilnú technológiu na zasielanie marketingových správ užívateľom, ktorý sú v tesnej blízkosti k podniku. Pod hyperlokálnym cielením rozumieme cielenie na lokalitu v okruhu pár ulíc od obchodu. Cieľovou skupinou pre proximity marketing sú užívatelia, ktorý používajú Bluetooth alebo Wi-fi technológiu. Prostredníctvom správ pošlú podniky obsah, ktorý sa užívateľovom automaticky zobrazí na mobilných zariadeniach a priláka ich priamo k nim.

Q
QR code

QR kód alebo QR Code je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response (Rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie prostredníctvom špeciálnej aplikácie v smartfóne alebo tablete.

Query (Otázka)

Požiadavka na informáciu obvykle použitá vo vyhľadávači.

R
Re-branding

Proces budovanie nového obrazu značky, v ktorom dochádza k zmene loga, názvu, imidžu a marketingovej stratégie.

Reach

1.počet unikátnych užívateľov, ktorí navštívili stránku počas určitej doby (deň, týždeň,…), číslo vyjadrené v % predstavujúce pomer k celkovému počtu internetovej populácie určitej oblasti, taktiež známe ako neduplicitná populácia.

2.celkový počet unikátnych užívateľov, ktorým bude doručený reklamný formát, alebo budú oslovení reklamnou kampaňou.
Real time

Reálne uskutočnenie určitej udalosti znamená, že sa daná udalosť odohrá v danom konkrétnom čase. Keď jeden človek komunikuje v chatovacej miestnosti, alebo posiela správu, reaguje v reálnom čase, nakoľko je táto reakcia okamžitá.

Redirect (Presmerovanie)

Keď presmerovanie spomíname v súvislosti s online reklamou, znamená to, že jeden server priradí službu prenosu reklamy alebo reklamného cielenia inému serveru. V niektorých prípadoch tento proces môže spôsobiť spomalenie doručenia reklamy či načítania stránky.

Referral

Odkazujúca stránka alebo odkazujúci link je miesto, na ktoré užívateľ klikne, aby sa dostal na stránku svojho záujmu. Inými slovami, keďže hyperlink spája jednu URL adresu s druhou, kliknutím na link sa prehliadač pohne z odkazujúcej URL na konečnú URL. Tiež známy pod pojmom zdroj návštev.

Regresívne SEO

Zbavovanie sa negatívnych výsledkov v SERPe (= stránke výsledkov vyhľadávania).

Reklamné okno

Ad window – Reklamný formát oddelený od obsahu stránky.

Reklamný prenos

Ad transfer – úspešné zobrazenie webovej stránky inzerenta po kliknutí na reklamný formát. Keď používateľ klikne na formát, prelinkuje sa na stránku inzerenta daného formátu a jeho preklik sa zaznamená v štatistikách. Keď sa používateľovi úspešne zobrazí stránka inzerenta, zaznamená sa tým reklamný prenos.

Reklamný priestor

Ad space – priestor na webovej stránke, kde sa reklamný formát spravidla zobrazí. Každý portál si jednotlivé plochy špecifikuje sám. Na jednej stránke portálu sa môže špecifikovať viac plôch na zobrazenie reklamy.

Reklamný tok

Ad stream – séria reklamných formátov, ktoré sa zobrazia používateľovi počas jednej návštevy stránky. Známy tiež ako Tok impresií.

Retargeting

Retarget je kontextová reklama, ktorá si kladie za cieľ prilákať späť na vašu stránku ľudí, ktorí na nej už minimálne raz boli. Hlavný dôvod investovania do reklamy cielenej práve na týchto ľudí je ten, že väčšina z nich si váš produkt ešte neobjednala, ale má k tomu naozaj veľmi blízko.

Retweet

Retweet alebo RT je spôsob ako preposlať ďalej status na Twitteri v prípade, že sa s jeho obsahom používateľ stotožňuje a chce pripísať kredit pôvodnému autorovi.

RFID

Vysokofrekvenčná identifikácia alebo RFID (z angl. Radio Frequecy IDentification) je identifikačný prvok na identifikáciu (nielen) tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Je to „pokračovanie“ systému čiarových kódov. Iniciátorom vývoja bola, podobne ako v prípade čiarových kódov, firma WalMart.

Rich media

Metóda komunikácie, ktorá zlučuje animáciu, zvuk, video a/alebo interaktivitu. Môže byť použitá buď jednotlivo, alebo v kombinácií s nasledovnými technológiami: streamované médium, zvuk, flash s využitím jazykových programov ako sú Java, Javascript a DHTML.

ROI

Return on Investment  alebo návrat investícií je číslo v % a predstavuje čistý zisk delený investíciami.

RU

Real user (RU) alebo reálny používateľ v oficiálnom meraní slovenského internetu predstavuje jedného overeného používateľa. RU (za deň, týždeň, mesiac) je základným parametrom udávaným pri návštevnosti webstránok na Slovensku. Niekedy sa používa aj výraz Unique visitor (UV).

Rýchla pošta

Instant messaging Azetu na portáli Pokec. RP tvorí veľkú časť pageviews slovenského internetu ;)

S
Search (zdroj návštevnosti)

Ide o takú návštevnosť, ktorá prichádza z vyhľadávačov. Obsahuje platenú aj neplatenú návštevnosť.

Self (odklik)

Self znamená otvorenie okna po kliknutí na hypertextový odkaz v rovnakom okne prehliadača ako bol daný odkaz umiestnený.

SEM – Search Engine Marketing

Marketing vo vyhľadávačoch – marketingový nástroj zameraný na propagáciu a zvyšovanie viditeľnosti internetovej stránky, teda zvýšenie návštevnosti stránok. Je to platená forma propagácie, pri ktorej sa využíva PPC model.

Základný rozdiel medzi SEM a SEO je, že SEM nevyžaduje žiadne úpravy na stránkach a výsledky tohto spôsobu propagácie záležia iba na finančných možnostiach inzerenta. SEO je pravý opak – aby bol web optimalizovaný pre vyhľadávacie služby, je potrebné upraviť spravidla zdrojový kód, štruktúru aj  obsah optimalizovaného webu. Ďalšie činnosti SEO sa týkajú úprav na stránkach, narozdiel do SEM.

Sentiment

Jediná kvalitatívna metrika pre Facebook je sentiment, teda obsahový charakter interakcií. Určuje, či sa na vás od fanúšikov valia hejty alebo pozitíva.

SEO – Search Engine Optimalization

Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače slúži k zvýšeniu návštevnosti internetových stránok. Spočíva v použití rôznych metód (linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, atď.), ktorými sa dosiahne požadovaný efekt, čiže posun stránky vo vyhľadávačoch na vyššie pozície a tým aj zvýšenie návštevnosti. Zameriava sa na ľudí, ktorí majú o obsah stránky alebo ponúkané produkty záujem.

SERPS

Search engine results pages
Stránka výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch ako odpoveď na výraz zadaný užívateľom.

Session

1. sekvencia aktivity užívateľa na internetovej stránke. Ak užívateľ nezadá inú požiadavku v priebehu 30 minút, bude ďalší obsah alebo požiadavka na reklamu tvoriť začiatok novej session,

2. séria užívateľských transakcií môže byť meraná prostredníctvom stránok zobrazujúcich sa postupne. Napr. jedna session môže obsahovať návštevu na webovej stránke, pokračovať kliknutím na reklamný formát, prejsť na stránku inzerenta a vykonať nákup.

Share

Share alebo Zdieľaj je funkcionalita masívne využívaná najmä na Facebooku na rozdiel od Like slúži na masívnejšie zdieľanie obsahu v rámci Facebooku.

Site centric

Meranie internetovej populácie získanej z logov serverov webových stránok.

Sklo

Sklo je niečo ako verejná „nástenka“ na Pokeci, kde spolu chatujú neznámi ľudia o rôznych témach. Pokiaľ chcú chatovať súkromne alebo k určitej téme, vytvoria si Miestnosť.

Skype

Skype je komunikačný peer-to-peer program od spoločnosti Skype Limited, umožňujúci prevádzkovať internetovú telefóniu (VoIP). Umožňuje hlasovú komunikáciu medzi jeho užívateľmi podobne ako cez klasický telefón, ako aj iné služby, napríklad komunikáciu prostredníctvom posielania krátkych správ, t. j. chat. Sídlo spoločnosti Skype Limited, ktorú vlastní Microsoft, je v Luxemburgu.

Smartphone

Smartphone je označenie pre tzv. chytrý telefón, čo znamená telefón s niektorým z otvorených operačných systémov, napríklad Windows Mobile, Android alebo iOS, ktorý umožňuje aby bol prístroj vybavený bohatou základnou výbavou, alebo neskôr rozšírený o ďalšie aplikácie na prácu. Existujú aj operačné systémy, ktoré sa dnes už začínajú používať menej ako Symbian alebo PalmOS.

SMS

Krátka textová správa (skrátene SMS z anglického Short message service, prípadne esemeska) označuje službu dostupnú na väčšine mobilných telefónov, ktorá umožňuje prenos krátkych textových odkazov medzi mobilnými telefónmi. V marketingu sa používa na mikroplatby, hlasovania, reklamné sms…). Podiel z SMS platby pre realizátora je u nás 25 – 30 %.

Social media

Social media zahrňujú webové a mobilné technológie, ktoré sa menia komunikáciu na interaktívny dialóg medzi firmami, komunitami a jednotlivcami.

Social reach

Ide o taký zásah reklamy v rámci Facebooku, ktorý predstavuje iba ľudí, ktorí klikli na reklamu na základe toho, že to predtým urobil nejaký ich Facebook kamarát. Tento zásah je oveľa efektívnejší ako bežná FB reklama.

Socio-demografické dáta

Dáta (slovenského internetu) obsahujúce kvantitatívne údaje o socio-demografické rozložení internetovej populácie. Obsahuje informácie o veku, pohlaví, vzdelaní, počte osôb v domácnosti, regióne, ale aj príjme domácnosti či o tom, kto rozhoduje o nákupoch.

Spam

Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu, dnes aj Facebooku (flooding). Zväčša je používaný ako reklama.

Splash page

Stránka, ktorá získáva prednosť pred stránkou vyžiadanou užívateľom a obvykle je to stránka propagujúca novinky alebo reklamný formát. Je načasovaná tak, aby sa po krátkom čase zatvorila alebo po kliknutí na jej obsah presmerovala užívateľa stránku inzerenta. Známa tiež ako interstitial. Tieto stránky nespadajú pod kvalifikáciu zobrazenia stránky, ale kvalifikujú sa ako zobrazenie reklamy.

Sponsored stories

Špeciálny typ Facebook reklamy, ktorý neobsahuje klasický titulok, obrázok a text, ale používateľov upozorňuje na to, čo ich priatelia na Facebooku urobili (akú aplikáciu použili, akú fotku lajkli, aký status okomentovali a pod.).

Sponzoring

Inzertná spolupráca inzerenta s webovou stránkou formou, ktorá poskytuje inzerentovi zviditeľnenie a výhody nad rámec bežných reklamných pozícií. Ak je spolupráca naviazaná na určitý obsah, môže inzerentovi zabezpečiť cielenejšiu reklamu ako iné formy reklamy.

SSP (Sell-side platform)

Kým nákupcovia reklamy používajú DSP na nákup  reklám, predajcovia reklamy využívajú SSP.

Startup

Začínajúci, zväčša digitálny (internetový alebo mobilný) projekt.
StartupCamp je pravidelné stretnutie ľudí so startupovej komunity, v BA aj KE sa koná každý mesiac.

Streaming

1. technológia, ktorá umožňuje doručenie audio a video záznamov zo vzdialenej webovej stránky.

2. technika prenosu internetových dát, ktorá umožňuje užívateľovi sledovať video záznamy a prehrať si audio záznamy. Host alebo zdroj komprimuje súbor a následne ho v malých packetoch prenesie cez internet k užívateľovi.

Surface

Nový tablet od Microsoftu s ambíciou konkurovať iPadom a Android tabletom.

T
Tablet

Tablet je druh počítača; je to osobný prenosný počítač (mobilný počítač) zhruba veľkosti notebooku (7″-12″) tvorený najmä relatívne veľkým integrovaným dotykovým displejom, niekedy sekundárne doplnený klávesnicou. Umožňuje používateľovi pracovať na počítači väčšinou prstom. Primárnym napájaním tablet PC je zabudovaný akumulátor.

Tag

Tag je indexový názov priradený informácii (najmä) na stránkach sociálnych sietí. Tagging alebo tagovanie je priraďovanie tagu. Väčšinou sa ako tagy používajú kľúčové slová alebo zaužívané termíny, ktoré najlepšie vystihujú podstatu danej informácie, napr. “dizajn” je tag označujúci všetky informácie týkajúce sa dizajnu. Tagy si zvyčajne vytvárajú samotní používatelia.

Tag cloud

Tag cloud alebo keyword cloud je také vizuálne zobrazenie tagov používaných používateľmi na danej webovej stránke, pri ktorom sú jednotlivé tagy jednak systematicky zoradené (spravidla abecedne) a jednak sú jednotlivé tagy vizuálne odlíšené podľa používanosti a dôležitosti. Teda čím je tag v „zozname“ väčší alebo jasnejší, tým je dôležitejší alebo používanejší.

Talking about

„Talking about“ je paramater, ktorý na Facebooku označuje počet interakcií (lajky, komentáre, zdieľania, hlasovania v ankete…) na konkrétnej fan page za ostatných 7 dní. Používa sa na určenie „aktívnosti“ danej FB stránky.

Thread

Konverzačné vlákno ako napríklad list komentárov pod postom na Facebooku či pod článkom na blogu.

Timeline

Nová forma zobrazovania osobných profilov a firemných stránok na Facebooku. Rozdiel oproti klasickej nástenke je najmä v tom, že informácie zoraďuje v chronologickej postupnosti a je môžné doň pridávať aj informácie z minulosti.

Traffic

Počet návštev a/alebo užívateľov, ktorí stránku navštívili.

Trending

Fráza, ktorú používa hlavne Twitter – ide o označenie najpopulárnejšej témy v určitom časovom období

Trigger

Tzv. “spúšťač” je automatizovaná softvérová funkcia eshopu, ktorej úlohou je inicializovať spustenie predom definovanej akcie (najčastejšie zaslanie obchodného e-mailu). Napríklad, ak zákazník váha s nákupom a odide z nákupného košíka, môžme ho pomocou takejto funkcie motivovať k tomu, aby naozaj nakúpil. Automatizované triggery slúžia aj na podporu retencie zákazníkov prostredníctvom newslettrov, keď je zákazníkom v pravidelných intervaloch zasielaná ponuka na mieru.

Troll

Osoba, ktorá sa vysmieva, prípadne iným spôsobom znevažuje diskutérov na sociálnych sieťach. Zväčša je jej cieľom vyprovokovať neadekvátnu reakciu zo strany ostatných diskutujúcich.

TTS

Total time spent je celkový strávený čas všetkými používateľmi na stránke za určité obdobie. Napr. na Azete je TTS za deň takmer 25 rokov!

Twitter

Twitter je internetová stránka, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc, ktorá ponúka sociálne siete a mikroblogovacie služby, umožňujúce svojim užívateľom posielať a čítať správy ostatných používateľov, tzv. tweets (tweety). Tweety sú textové príspevky do 140 znakov zobrazených na užívateľskom profile, preto hovoríme o mikro blogu.

U
UCD – User-centred design

Proces navrhovania používateľského rozhrania webovej stránky, mobilnej aplikácie, desktopovej aplikácie alebo dokonca fyzického produktu z hľadiska toho, ako mu bude rozumieť užívateľ a ako ho bude používať. Jeho cieľom je to, aby bola interakcia užívateľa s produktom čo najjednoduchšia a najúčinnejšia z pohľadu splnenia užívateľských cieľov. Berie do úvahy potreby užívateľa v každej fáze životného cyklu produktu.

UGC ( User generated content)

Obsah vyrábaný a publikovaný používateľmi, zväčša sociálnych sietí. Ide teda o fotografie, videá, blogy, komentáre, recenzue. podcasty a iné.

UI – User interface

Používateľské rozhranie – vizuálna časť webových stránok (aplikácií), prostredníctvom ktorej prichádza užívateľ do interakcie s produktom alebo službou. Jednoducho povedané spôsob zobrazenia infromácií na screene.

Usability

Použiteľnosť – meria kvalitu zážitku užívateľa v interakcii s produktom alebo systémom – webovou aplikáciou, softvérovou aplikáciou, mobilnou technológiou alebo ľubovoľným zariadením, ktoré ovláda človek. Vo všeobecnosti usability zodpovedá tomu, ako dobre sa dokáže užívateľ naučiť používať produkt, aby dosiahol svoje ciele, aký je spokojný.

User-centric

Výsledok merania internetovej populácie na základe správania sa vzorky užívateľov.

UX – User experience

Priame a nepriame interakcie užívateľa s produktom, službou, systémom či zariadením (môže ísť o webovú stránku, aplikáciu alebo softvér). Jednoduchšie povedané, všetko čo ovplyvňuje interakciu užívateľa s produktom.

V
Viral

Vírusový marketing (nesprávne virálny marketing, angl. viral marketing) je marketingová metóda, ktorá využíva už existujúce sociálne siete na propagáciu výrobku či posilnenie povedomia značky, využívajúc pri tom skutočnosť, že ľudia majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti.

Visitor

Osoba alebo prehliadač, ktorý navštívi webovú stránku v priebehu určitého času.

Vlog

Video obdoba blogu, ktorou sa preslávili PewDiePie či na slovenskej scéne GoGo, Expl0ited či Selassie.

VTR

Miera vzhliadnutí videa, počíta sa ako podiel impresii a video views.

W
Wap

Špecifikácia pre súbor komunikačných protokolov určená na štandardizáciu spôsobu použitia bezdrôtových zariadení v súvislosti s využitím internetu, ako sú napr. mobilné telefóny, PDA a iné. Známy tiež ako „internet pre mobily“. Jeho veľký boom, ktorý sa očakával pre nástupom smarfónov, však neprišiel.

Web 2.0

Kým Web 1.0 je založený na pasívnom prijímaní informácii z webstránok, idea okolo web 2.0 je založená na aktívnej používateľskej komunikácii

WebCrawler

Podobný výraz ako bot, robot či spider. Vyhľadávače indexujú webstránky a pridávajú im skóre podľa viacerých faktorov ako ich dôveryhodnosť a popularita.

Webinár

V skratke seminár cez web, predsatvuje takú formu vzdelávania, kde sú účastníci na rôznych miestach (planéty) a seminár sledujú cez web. Webinár mlže byť naživo alebo zo záznamu a môže byť interaktívny (prostredníctvom otázok, komentárov alebo webkamery na strane používateľa) alebo pasívny.

Webová analytika

Zaoberá sa meraním návštevnosti webov, analýzou a vyhodnocovaním získaných dát. Webová analytika sleduje počty návštev, zdroje návštevnosti, pohyb užívateľov na stránkach, plnenie stanovených cieľov alebo mieru konverzie. Umožní vám pochopiť správanie vašich návštevníkov a poskytne cenné údaje, na základe ktorých môžete zlepšovať svoje webové stránky a optimalizovať marketingovú stratégiu.

Widget

Mikro aplikácia na webstránke ako napríklad počítadlo návštev či prehľad najčítanejších článkov. Nový dych widgetom priniesol mobilný operačný systém Android, ktorý umožňuje delegovať práve za pomoci widgetu časť funkcionality aplikácii na pracovnú plochu – napríklad aplikácia počasie vie zobrazovať počasie pre konkrétne miesto.

Wikileaks

WikiLeaks je webová stránka, ktorá sa zaoberá zverejňovaním citlivých firemných a vládnych dokumentov,  zohľadňuje pritom zachovanie anonymity a nevystopovateľnosti spolupracovníkov. Od spustenia v decembri 2006 narástla jej databáza na viac ako 1,2 mil. dokumentov.

Wikipédia

Wikipédia je na webe založená encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorú možno slobodne upravovať a čítať. Je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia Foundation. Má 285 nezávislých jazykových vydaní vrátane slovenského a najrozsiahlejšieho anglického. Wikipédia je jedným z najpopulárnejších zdrojov informácií na webe s približne 12 miliardami zobrazení mesačne.

Wireframe

Vytvára sa spravidla pred začatím grafických prác, aby bolo možné vytvoriť si predstavu o fungovaní webovej stránky alebo aplikácie. Ide o návrh, ktorý definuje funkciu a obsah systému, označuje sa tiež ako „projektová dokumentácia webovej stránky alebo aplikácie“. Môže slúžiť ako rozloženie obsahu a funkcionality na webových stránkach (v aplikácii) alebo ako komunikačný nástroj, ktorý prezentuje, čo presne bude webová stránka (aplikácia) obsahovať.

WordPress

WordPress je open source publikačný systém CMS pre blogy a webstránky. Je vyvíjaný pod licenciou GNU GPL . Má širokú užívateľskú a vývojársku komunitu, počet stiahnutí verzie 3.0 samotnej dosahuje takmer 10 miliónov. WordPress je používaný na viac ako 12 % celého svetového internetu, prekonáva tak OpenSource CMS ako Joomla či Drupal, ktoré sa držia pod 10 %.

Www

World Wide Web alebo web alebo Web alebo WWW (angl.= celosvetová pavučina) je distribuovaný hypertextový internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty.

X
X – Sell / Up – Sell

Krížový predaj (cross-sell, x-sell) je obchodná taktika, ktorej cieľom je predať viac tovaru alebo služieb odporúčaním súvisiaceho tovaru. Up-Sell slúži rovnako na zvýšenie objemu nákupu zákazníka, avšak ponúknutím drahšej služby alebo produktu (napríklad vyššej alebo novšej verzie). Krížový predaj nemusí vyžadovať zásadnú obchodnú logiku v systéme eshopu. Avšak pre Up-Sell je potrebné mať kvalitnejšiu segmentáciu zákazníkov v eshope (resp. v CRM) a ideálne prepojenú s e-mailmarketingovou platformou.

Y
Yahoo

Yahoo! Inc., je americká internetová spoločnosť. Prevádzkuje rovnomenný portál, kde ponúka množstvo služieb. Najznámejšou službou spoločnosti je e-mailová služba Yahoo! Mail. Spoločnosť založili v januári roku 1994 David Filo a Jerry Yang. Yahoo! má svoje sídlo v Sunnyvale, štát Kalifornia.

YouTube

YouTube je internetová databáza filmov, krátkych videí nahrávaných webovou kamerou či programami snímajúcich obraz obrazovky. Založil ju roku 2005 Chad Hurley. V súčasnosti najväčší svetový systém na zdieľanie filmových súborov na internete v novembri 2006 kúpil Google za 1,6 mld USD.

Z
Zavináč

Jeho najbežnejšie je použitie v e-mailovej adrese, kde oddeľuje meno používateľa (časť pred zavináčom) od označenia počítačovej domény (ako DNS-ový záznam). Napr. meno@doména.org. Použitie tohto symbolu pre e-mailové adresy zaviedol Ray Tomlinson v roku 1971. Na Facebooku a Twitteri sa používa na „mention“.

Zdroje návštevnosti

Pomôžu vám zistiť odkiaľ sa užívatelia dostali na váš web čo vám umožní analyzovať, z akých zdrojov na váš web prichádzajú návštevníci a nakoľko sú pre vás relevantní. Jednotlivé zdroje viete navzájom porovnať a následne vyhodnotiť, do ktorého zdroju by sa vyplatilo viac investovať a ktoré naopak prestať podporovať.

Zhliadnutie reklamného formátu

Ad view – len čo si používateľ formát pozrie, resp. len čo sa mu formát zobrazí, formát sa pokladá za zhliadnutý. V súčasnosti nie je možné odmerať veličinu zhliadnutia. Najbližšia hodnota vypovedajúca o úspešnosti doručenia, príp. oslovenia používateľa reklamným formátom, je iba zobrazenie reklamného formátu.

Zoznam.sk

Jeden z najnavštevovanejších slovenských internetových portálov Zoznam.sk vznikol v roku 1997. Špecializuje sa na vyhľadávanie webových stránok slovenského internetu a zároveň ponúka viac ako 40 online produktov. Medzi najznámejšie patria Topky.sk, Katalóg, Kariéra.sk, Pauzička.sk alebo Feminity.sk.

Zľavové portály

Ide o portály ktoré ponúkajú tovary a služby tretích strán za zvýhodnených podmienok (zvyčajne so 40 – 90 %-nou zľavou). Pôvodne boli myslené ako marketingový nástroj, v našich končinách sa však z nich stal priamy predajný kanál. Na Slovensku ich je momentálne cca 125, lídrom je ZľavaDňa.sk.