Ponyhouse

Úvod / Členovia ADMA / Ponyhouse
Obsah je jediný dôvod, pre ktorý konzumujeme médiá

Robíme content, ktorý hovorí, čo potrebujú firmy povedať – jazykom, ktorý chcú zákazníci počuť. Píšeme blogy, točíme videá a spravujeme sociálne siete.

Naše služby
Nastavenie content marketingovej stratégie
Výroba obsahu
Správa sociálnych sietí a content mangement

Pútavý a relevantný content pomáha našim klientom neustále sa pripomínať a udržiavať sa top of mind.

Zábavný a užitočný obsah buduje pozitívne asociácie v hlavách zákazníkov. Navyše, pravidelne updatovaný web stúpa vyššie vo vyhľadávaní.

Klienti
365 365
Familia Familia
Gemerka Gemerka
Medusa Group Medusa Group
Sedita Sedita
Tatra Flowers Tatra Flowers
Brano Macko
Braňo Macko
Creative director
Marek Lencucha
Marek Lenčucha
Art director
Petra Jurgosova
Petra Jurgošová
Account manager
Jakub Latka
Jakub Latka
Graphic designer
Lado Macko
Laďo Macko
Social media specialist