CPC v segmentoch na Slovensku a v Čechách (za rok 2020)

Porovnanie priemerných cien za preklik non-brandových kampaní vo vyhľadávani Google.
Úvod / Infografiky / CPC v segmentoch na Slovensku a v Čechách (za rok 2020)

Infografika porovnáva priemerné ceny za preklik non – brandových kampaní vo vyhľadávaní Google z účtov klientov Performics za rok 2020.

Non – brandovou kampaňou rozumieme cielenie na všeobecné kľúčové slová, ktoré neobsahujú klientovu značku/názov. Naprieč každým segmentom sme našli najvyhľadávanejšie kľúčové slová, na základe ktorých bola váženým priemerom vyvodená priemerná cena za preklik pre daný segment.

Treba podotknúť, že vyššia cena za preklik (CPC) závisí predovšetkým od nastavených cieľov daného klienta. Ak je cieľom dosahovať prvé pozície vo vyhľadávaní, potom je priemerná cena za preklik, samozrejme, vyššia ako skóre klienta, ktorý sa chce zobrazovať lacnejšie a na nižších pozíciách.

V našej členskej agentúre Performics si dali záležať na zozbieraní dostatočného množstva dát pre každý segment, v zastúpení klientov s rôznorodo nastavenými cieľmi.

CPC na Slovensku za rok 2020

Stiahnuť infografiku CPC v segmentoch na Slovensku a v Čechách (za rok 2020) v PDF.