Zvýšte svoje šance na Digital PIE vďaka užitočným tipom od porotcov

adma
Martina Ditrichová 30 január 2024 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Zvýšte svoje šance na Digital PIE vďaka užitočným tipom od porotcov

Ak ste sa nestihli zúčastniť ADMA webinára na tému Ako vyhrať Digital PIE s množstvom užitočných informácií pre prihlasovateľov, prečítajte si náš článok, v ktorom sme zhrnuli všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste zvýšili svoje šance v súťaži.

Na webinári nám porotcovia súťaže predstavili zmeny štatútu Digital PIE 2024, ktorými sú zánik Kmeňovej poroty a vznik samostatných Špecializovaných porôt pre jednotlivé kategórie. Tiež sme si pripomenuli zmeny z minulého ročníka ako novovytvorené súťažné podkategórie a rozšírenie počtu ocenení, ktoré je aktuálne bez obmedzení.

Okrem toho sme sa venovali aj kritériám hodnotenia a parametrom, ktoré by mali prihlášky spĺňať pre jednotlivé hlavné kategórie súťaže (Performance, Idea, Execution) a ocenenie od IAB Slovakia Digital Media Solution.

Porotca súťaže Martin Mazag na úvod webinára predstavil zmeny štatútu súťaže a dôležité termíny a poplatky pre prihlasovateľov.

Zmeny Digital PIE 2023

 • Každá z hlavných kategórií sa rozšírila o ďalšie podkategórie, čo dáva väčšiu možnosť uplatnenia prihlasovateľom a umožňuje porotcom posúdiť jednu prácu z viacerých uhlov pohľadu
 • Žiadne obmedzenia v počte prihlásených prác
 • Rozšírenie ocenení – bronzový, strieborný, zlatý PIE a Grand PIE

Zmeny Digital PIE 2024

 1. Tento rok v súťaži nebude Kmeňová porota, ale 4 samostatné poroty pre každú hlavnú kategóriu.
 • Idea a Execution – posilnenie kredibility kategórii idea a execution kreatívcov z radov ADC, klientov a pod.
 • Performance – zložená z radov špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov.
 • Digital Media Solution – zložená z členov IAB
 1. Na Digital PIE 2024 budú po prvýkrát aj ocenenia bez obmedzení, čo znamená, že aj v rámci jednej kategórie môžu viaceré práce získať zlatý PIE.

Termíny a poplatky prihlášok:

 • 15.1. spustenie prihlasovania prác – 2.2. (149 €)
 • 3.2. – 16.2. (169 € – nečlenovia ADMA a IAB, 149 € členovia ADMA a IAB)
 • po 17.2. (199 € – nečlenovia ADMA a IAB, 169 € členovia ADMA a IAB)*

*Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do 3 hlavných súťažných kategórii. Poplatok za každú ďalšiu prihlášku je 99 €.

Porotca Peťo Šurín dal účastníkom tipy, ako zažiariť v kategóriách IDEA a EXECUTION.

IDEA 

Pri tejto kategórii hľadáme originalitu nápadu s použitím nejakej digitálnej technológie, média, možnosti digitálnej komunikácie. Nie je to iba o unikátnosti nápadu, ale aj o využití digitálnych nástrojov naplno.

Podkategórie IDEA 

 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na IDEAS.
 • Small budget – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých celkový rozpočet dosiahol maximálne 10 000 €.
 • Selfpromo – Aktivity zamerané na IDEAS, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.
 • B2B – Komunikácia v oblasti digitálneho marketingu zameraná na IDEAS, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.
 • Local/Regional/Community – Digitálna komunikácia v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.
 • Mobile – Komunikačné aktivity vytvorené na mobilné zariadenia – smartphone/tablet.
 • Experience – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú nový zážitok z používania digitálnych nosičov.
 • Influencer – Práce, ktoré využívajú netradičným spôsobom spoluprácu s influencerom.
 • Video – Komunikačné aktivity, ktorých výsledkom je video s unikátnym nápadom. Bonusom je hlavne digitálny insight.
 • Games – Kampaň, ktorá využíva video hry na odkomunikovanie reklamného posolstva.
 • TECH (AR/VR/NFT/Metaverse/AI…) – Komunikačné aktivity s kreatívnym využitím technológií.
 • Engagement – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom zapájajú recipientov reklamného obsahu.
 • Audio (podcasty, audio content) – Komunikácia, ktorá kreatívnym spôsobom využíva audio alebo audio nosiče.
 • Branded content – Kampane, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú obsah vytvorený treťou stranou.
 • Public Relation – Kreatívnym spôsobom vytvorené zaujímavé PR okolo značky.
 • Social media – Nápadité práce, ktoré unikátnym spôsobom využívajú sociálne siete.
 • Out-of-the-box – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú kreatívne riešenia, ktoré sú mimo bežných digitálnych nosičov a riešení.
 • Others – Aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú akékoľvek kreatívne digitálne riešenie (vidgety, banner, …)

EXECUTION

Tu si porota všíma a hodnotí, ako sú zapojené jednotlivé skilly agentúry – ľudí, ktorí na tých prácach pracujú a ako sú dotiahnuté jednotlivé aspekty projektov. Porota hľadá skvelé prevedenie v technológii; v dizajne, alebo ako je spracovaný content či copywriting. Zameriava sa na remeselné spracovanie kampaní a na to, či boli dobre zexekuované do reálneho sveta so silným craftom.

Podkategórie EXECUTION

 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na EXECUTION.
 • Small budget – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých celkový rozpočet dosiahol maximálne 10 000 €*.
 • Selfpromo – Aktivity, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.
 • B2B – Adresátom digitálnej komunikácie je obchodný partner alebo sektor.
 • Local/Regional/Community – Komunikácia v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.
 • Video – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio vizuálnu formu vo videu.
 • Sound – Kampane s výnimočnou audio formou.
 • Copywriting – Projekty s novou zaujímavou textovou formou.
 • Art Direction/Design – Komunikácia so zaujímavou vizuálnou formou.
 • Motion design – Komunikácia so zaujímavou animovanou formou.
 • Website/Microsite/Apps – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy k tvorbe webu, microsite alebo aplikácii.
 • Mobile – Projekty, ktoré prinášajú nové prístupy pri tvorbe mobilných riešení.
 • Social media – Komunikačné aktivity, ktoré prinášajú inovatívnu formu tvorby sociálnych sietí.
 • Influenceri – Práce prinášajúce inovatívnu formu spolupráce s influencerom.
 • TECH (gadgets, tangyble) – Kampane s využitím inovácií pri tvorbe technologického riešenia.
 • Out-of-the-box – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu netradičných riešení.
 • Others – Kampane, ktoré prinášajú inovatívnu formu akýchkoľvek reklamných riešení.

Viacnásobný porotca Digital PIE Vlado Cintula predstavil kategóriu PERFORMANCE.

PERFORMANCE

Výkon práce hodnotíme ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejšie. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasné uvedené merateľné ciele, priamy vplyv na obchodné výsledky. V prípade, že výsledky nie je možné zverejniť, tak môže pomôcť aj testimoniál od klienta.

Podkategórie PERFORMANCE

 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na PERFORMANCE využívajúce minimálne 2 médiá a/alebo nástroje.
 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov.
 • Selfpromo – Aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré komunikujú služby samotných agentúr.
 • Small budget – Komunikačné aktivity, ktorých mesačný mediálny rozpočet dosiahol maximálne 3 000 € mesačne.
 • Local/Regional/Community – Aktivity zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • E-commerce/Shopping – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít pre e-commerce projekty.
 • B2B – Komunikačné aktivity, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.
 • Search, Display, Mobile, Video – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky programatických kampaní (kampane manažované cez Google Ads, Meta Ads, AdForm, Google DV360 a podobné platformy).
 • Social media, Influenceri – Kampane na sociálnych sieťach a/alebo pri spolupráci s influencermi na dosiahnutie výkonnostných cieľov. 
 • SEO – Mimoriadne výsledky vďaka SEO aktivitám. Dosiahnutie výkonnostných cieľov a zvýšenie pozícií a/alebo viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávania značky, produktov alebo služieb. 
 • Content strategy – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít založených na tvorbe a distribúcii obsahu, prípadne inej práce s obsahom. 
 • Out-of-the-box – Porota hodnotí kampane na netradičných online médiách či v netradičných formátoch alebo pracujúcich s tradičnými online médiami a formátmi netradičným spôsobom. 
 • Others je kategória určená pre marketingové aktivity a kampane, ktoré sa nedajú priradiť do žiadnej z ostatných kategórií, ktorých výsledkom je dosiahnutie mimoriadnych výkonnostných cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

Špeciálne ocenenie DIGITAL MEDIA SOLUTION predstavila Dáša Karpelová zo združenia IAB Slovakia, ktoré je garantom ocenenia.

DIGITAL MEDIA SOLUTION

DIGITAL MEDIA SOLUTION sa od predchádzajúcich hlavných ocenení DIGITAL PIE líši tým, že o toto o ocenenie sa môžu uchádzať akékoľvek subjekty s kreatívnym digitálnym mediálnym riešením či inovatívnym projektom. V tejto kategórií uspejú inovatívne, hodnotné a úspešné práce s preukázateľným dopaom.

Aké digitálne práce majú šancu uspieť?

 • Vydavatelia – nový reklamný formát, tvorba – nový projekt, technológia, dáta a ich využitie
 • Agentúry/tech – výskum, dáta, technológie, mediálne plánovanie, nákup mediálneho priestoru
 • Zadávatelia reklamy – aplikácie, digitalizácia služieb/produktov, dáta/technológie

Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu.

Na záver prinášame odporúčanie, ako spracovať výsledky prihlásenej práce a tiež najúspešnejšie práce minulého ročníka na inšpiráciu.

Ako na case study?

 • najlepšie a najviac pochopiteľné sú prezentácie vo forme videí, kde sa ukáže čo ta práva ukáže v reálnom svete
 • case study optimálne do 3 minút
 • zbytočne opakovanie informácii, vypichnúť dôležité body

Inšpirujte sa TOP prácami z minulého ročníka

V článku DIGITAL PIE 2023: Kto si zo VII. ročníka súťaže odniesol PIE a kto sa stal Agency of the year nájdete všetky ocenené práce z minulého roka, ktorými sa môžete vo vašej prihláške inšpirovať.

Podrobnejšie informácie o pravidlách súťaže nájdete v Štatúte Digital PIE a na webstránke digitalpie.sk. Už teraz sa spoločne s porotami tešíme na vaše prihlášky.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com