Čo sme sa dozvedeli na ADMA Webinári: Ako vyhrať Digital PIE 2023?

adma
Martina Ditrichová 30 január 2023 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Čo sme sa dozvedeli na ADMA Webinári: Ako vyhrať Digital PIE 2023?

Prestížna súťaž v oblasti digitálneho marketingu DIGITAL PIE prináša do aktuálneho VII. ročníka viacero zmien. Na online webinári Ako vyhrať Digital PIE 2023 sme sa od bývalých porotcov v súťaži dozvedeli, aké novinky nás na DIGITAL PIE 2023 čakajú a ako v súťaži čo najlepšie uspieť. V článku tiež nájdete informácie o nových podkategóriách, rozšírení ocenení a iné praktické info k prihláške.

Rozšírenie hlavných kategórií PIE

PERFORMANCE by Vlado Cintula, Riešenia.com

V kategórii PERFORMANCE kmeňová porota hodnotí výkon projektu, ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. V prihláške do tejto kategórie musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na biznis výsledky klienta.

Táto kategória je zameraná primárne na dáta, preto sa snažte k svojej prihláške pripojiť čo najviac analytických výsledkov. Máte možnosť priložiť aj výsledky, ktoré sú určené iba pre porotu a nebudú nikde zverejnené. Pokiaľ nie je možné pripojiť konkrétne čísla kampane, porota posudzuje aj výsledky dodané vo forme testimoniálu, v ktorom ukážete, že práca splnila ciele klienta a dosiahla mimoriadne výsledky v rámci zadaného rozpočtu.

Podkategórie PERFORMANCE

 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na PERFORMANCE využívajúce minimálne 2 médiá a/alebo nástroje.
 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov.
 • Selfpromo – Aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na dosiahnutie výkonnostných cieľov, ktoré komunikujú služby samotných agentúr.
 • Small budget – Komunikačné aktivity, ktorých mesačný mediálny rozpočet dosiahol maximálne 3 000 € mesačne.
 • Local/Regional/Community – Aktivity zamerané na komunikáciu v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • E-commerce/Shopping – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít pre e-commerce projekty.
 • B2B – Komunikačné aktivity, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.
 • Search, Display, Mobile, Video – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky programatických kampaní (kampane manažované cez Google Ads, Meta Ads, AdForm, Google DV360 a podobné platformy).
 • Social media, Influenceri – Kampane na sociálnych sieťach a/alebo pri spolupráci s influencermi na dosiahnutie výkonnostných cieľov. 
 • SEO – Mimoriadne výsledky vďaka SEO aktivitám. Dosiahnutie výkonnostných cieľov a zvýšenie pozícií a/alebo viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávania značky, produktov alebo služieb. 
 • Content strategy – Porota bude hodnotiť schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky marketingových aktivít založených na tvorbe a distribúcii obsahu, prípadne inej práce s obsahom. 
 • Out-of-the-box – Porota hodnotí kampane na netradičných online médiách či v netradičných formátoch alebo pracujúcich s tradičnými online médiami a formátmi netradičným spôsobom. 
 • Others je kategória určená pre marketingové aktivity a kampane, ktoré sa nedajú priradiť do žiadnej z ostatných kategórií, ktorých výsledkom je dosiahnutie mimoriadnych výkonnostných cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

V rámci všetkých podkategórií porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom.

IDEA by Juraj Kováč, THIS IS LOCCO

Aká práca má šancu vyhrať Digital PIE v kategórii IDEA?

 • dobrá
 • originálna
 • digitálna
 • inšpiratívna

Okrem týchto atribútov Juraj prezradil ďalšie štyri hinty, ktoré vás posunú bližšie k vytúženému digitálnemu koláču:

 • case study – odporúčanie max 3 minúty, v ideálnom prípade 2 min. Porota pri hodnotení veľkého množstva prihlášok ocení stručnú a výstižnú case study bez zbytočných “omáčok”.
 • TOP exekúcia – treba myslieť na to, že porota prihliada aj na exekúciu nápadu
 • Rezonuje práca u cieľovej skupiny?
 • NO SCAM – Jedná sa o reálne zadanie pre reálneho klienta?

Podkategórie IDEA 

 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na IDEAS.
 • Small budget – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktorých celkový rozpočet  dosiahol maximálne 10 000 €.
 • Selfpromo – Aktivity zamerané na IDEAS, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.
 • B2B – Komunikácia v oblasti digitálneho marketingu zameraná na IDEAS, ktorých adresátom je obchodný partner alebo sektor.
 • Local/Regional/Community – Digitálna komunikácia v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.
 • Mobile – Komunikačné aktivity vytvorené na mobilné zariadenia – smartphone/tablet.
 • Experience – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú nový zážitok z používania digitálnych nosičov.
 • Influencer – Práce, ktoré využívajú netradičným spôsobom spoluprácu s influencerom.
 • Video – Komunikačné aktivity, ktorých výsledkom je video s unikátnym nápadom. Bonusom je hlavne digitálny insight.
 • Games – Kampaň, ktorá využíva video hry na odkomunikovanie reklamného posolstva.
 • TECH (AR/VR/NFT/Metaverse/AI…) – Komunikačné aktivity s kreatívnym využitím technológií.
 • Engagement – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré kreatívnym spôsobom zapájajú recipientov reklamného obsahu.
 • Audio (podcasty, audio content) – Komunikácia, ktorá kreatívnym spôsobom využíva audio alebo audio nosiče.
 • Branded content – Kampane, ktoré kreatívnym spôsobom využívajú obsah vytvorený treťou stranou.
 • Public Relation – Kreatívnym spôsobom vytvorené zaujímavé PR okolo značky.
 • Social media – Nápadité práce, ktoré unikátnym spôsobom využívajú sociálne siete.
 • Out-of-the-box – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú kreatívne riešenia, ktoré sú mimo bežných digitálnych nosičov a riešení.
 • Others – Aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na IDEAS, ktoré prinášajú akékoľvek kreatívne digitálne riešenie (vidgety, banner, …)

EXECUTION by Peter Šurín, Monday Lovers

Exekúciu práce hodnotíme ako remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením a precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

V kategórii EXECUTION porota hľadá hľadá výnimočný craft. Prihliada na grafické spracovanie, copywriting a technické spracovanie projektov.

Podkategórie EXECUTION

 • Nonprofit – Charitatívne, CSR a verejnoprospešné aktivity a kampane zamerané na EXECUTION.
 • Small budget – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktorých celkový rozpočet dosiahol maximálne 10 000 €*.
 • Selfpromo – Aktivity, ktoré komunikujú služby samotných agentúr a im podobných subjektov.
 • B2B – Adresátom digitálnej komunikácie je obchodný partner alebo sektor.
 • Local/Regional/Community – Komunikácia v regiónoch alebo so zapojením lokálnych komunít.
 • Kampaň – Kampane v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré využívajú najmenej dva nástroje.
 • Video – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú výnimočnú audio vizuálnu formu vo videu.
 • Sound – Kampane s výnimočnou audio formou.
 • Copywriting – Projekty s novou zaujímavou textovou formou.
 • Art Direction/Design – Komunikácia so zaujímavou vizuálnou formou.
 • Motion design – Komunikácia so zaujímavou animovanou formou.
 • Website/Microsite/Apps – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú nové prístupy k tvorbe webu, microsite alebo aplikácii.
 • Mobile – Projekty, ktoré prinášajú nové prístupy pri tvorbe mobilných riešení.
 • Social media – Komunikačné aktivity, ktoré prinášajú inovatívnu formu tvorby sociálnych sietí.
 • Influenceri – Práce prinášajúce inovatívnu formu spolupráce s influencerom.
 • TECH (gadgets, tangyble) – Kampane s využitím inovácií pri tvorbe technologického riešenia.
 • Out-of-the-box – Komunikačné aktivity v oblasti digitálneho marketingu zamerané na EXECUTION, ktoré prinášajú inovatívnu formu netradičných riešení.
 • Others – Kampane, ktoré prinášajú inovatívnu formu akýchkoľvek reklamných riešení.

DIGITAL MEDIA SOLUTION by Dáša Karpelová, Výkonná riaditeľka IAB Slovensko

DIGITAL MEDIA SOLUTION sa od predchádzajúcich hlavných ocenení DIGITAL PIE líši tým, že o toto o ocenenie sa môžu uchádzať akékoľvek subjekty s kreatívnym digitálnym mediálnym riešením či inovatívnym projektom.

Aké digitálne práce majú šancu uspieť?

 • Vydavatelia – nový reklamný formát, tvorba – nový projekt, technológia, dáta a ich využitie
 • Agentúry/tech – výskum, dáta, technológie, mediálne plánovanie, nákup mediálneho priestoru
 • Zadávatelia reklamy – aplikácie, digitalizácia služieb/produktov, dáta/technológie

Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. 

Zlatý, Strieborný a Bronzový PIE

V aktuálnom ročníku DIGITAL PIE sa môžete tešiť na rozšírenie ocenení. V každej súťažnej kategórii a jej podkategóriách Kmeňová porota nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhoduje o udelení shortlistov, ako aj o udelení Zlatého, Strieborného a Bronzového PIE. V rámci jednej podkategórie bude možné udeliť z každého typu ocenenia len jedno. Ocenením v každej kategórii je plastika (slice) a pamätný certifikát. Počet ocenení nie je limitovaný a rozhoduje o ňom výhradne Kmeňová porota.

GRAND PIE

Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu GRAND PIE za výnimočné dielo, ktoré nápadom alebo kvalitou prevedenia vyniká nad ostatnými ocenenými prácami daného ročníka. Toto ocenenie nemôže získať práca pre neziskovú organizáciu alebo self-promo aktivita.

Screenshot 2022 02 22 at 14.43.13

Poplatky za prihlášku

 • 16. januára – 3. februára (149 €)
 • 4. februára – 17. februára (169 € – nečlenovia ADMA, 149 € členovia ADMA a IAB)
 • po 18. februári (199 € – nečlenovia ADMA, 169 € členovia ADMA a IAB)

Ceny sa vzťahujú na prvé prihlásené práce do hlavných troch súťažných kategórií (PERFORMANCE, IDEA, EXECUTION). Prihlasovací poplatok za každú ďalšiu prihlášku do jednotlivých podkategórií je stanovená na 99,- EUR.

Dôležité termíny

 • Uzávierka prihlášok: 28. 2. 2023
 • Hodnotenie porotou: marec 2023
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov: apríl 2023

Pozrite si celý záznam z ADMA Webinára: Ako vyhrať Digital PIE TU.

Podrobné informácie o pravidlách súťaže Digital PIE nájdete v Štatúte na webe digitalpie.sk. V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať e-mailom na sekretar@adma.sk. Už teraz sa tešíme na všetky výnimočné práce, ktoré prihlásite do aktuálneho VII. ročníka súťaže.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com