Posúvame deadline prihlasovania prác do Digital PIE 2024 do 10. marca

deadline
Martina Ditrichová 4 marec 2024 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Posúvame deadline prihlasovania prác do Digital PIE 2024 do 10. marca

Na prihlasovanie prác do Digital PIE 2024 majú všetky subjekty o víkend naviac. Presúvame deadline registrácie projektov zo 6. do 10. marca do polnoci. Neváhajte už ani chvíľu, pretože konečný termín sa nezadržateľne blíži a je už túto nedeľu, vrátane. Účasť v prestížnej súťaži je pre agentúry vstupenkou do rebríčkov DAR (Digitálna agentúra roka) a DEA (Digital Excellence Award).

Kategórie, do ktorých máte v rámci Digital PIE stále možnosť sa prihlásiť

PIE = Performance + Idea + Execution

P ako PERFORMANCE – výkon, výsledky

Výkon porota hodnotí ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky.

I ako IDEA – nápad, kreativita

V tejto kategórii porota posudzuje práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandarného využitia technológie alebo média.

E ako EXECUTION – prevedenie, spracovanie

Pri exekúcii prác porota prihliada na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota v tejto kategórií oceňuje práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

Digital Media Solution – Špeciálne ocenenie IAB Slovakia

Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Inovatívne riešenia môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií a mnohé ďalšie.

Zmeny v aktuálnom VIII. ročníku Digital PIE

Cieľom zmien v súťaži je reflektovať na vývoj v digitálnej marketingovej brandži. Z roka na rok nám počet prihlásených prác do súťaže rastie, čo upevňuje jej miesto na trhu a zvyšuje samotnú kredibilitu.

Zmeny v zložení porôt a hodnotení prác

V aktuálnom ročníku zaniká kmeňová porota a namiesto nej vytvoríme 4 samostatné špecializované poroty pre každú jednu kategóriu, ktoré majú plné kompetencie s výnimkou ocenení GRAND PIE, Digital Special Award, Digital Rising Star. Poroty súťažných kategórií IDEA a EXECUTION sú zložené zo špecialistov z členských agentúr ADMA, kreatívcov z radov ADC, klientov a odborníkov – osobností z reklamného a marketingového prostredia. Porota kategórie PERFORMANCE je zložená z radov špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov. Porotu DIGITAL MEDIA SOLUTION tvoria členovia IAB.

  • V kategóriách IDEA a EXECUTION bude 7 porotcov v nasledovnom zložení: 3 porotcovia – špecialisti z členov ADMA,  2 porotcovia z radov ADC (svojim zameraním zodpovedajúci danej kategórii), 1 porotca z radov klientov, odborných novinárov, influencerov či iná odborne zdatná a rešpektovaná osobnosť a 1 predseda poroty, rešpektovaná osobnosť, odborné zdatná vo vzťahu k danej kategórii. 
  • Porota kategórie PERFORMACE je zložená zo 7 špecialistov na výkonnostný marketing, a to ako z agentúr, tak aj z radov klientov, vrátane predsedu poroty. 
  • Porota kategórie DIGITAL MEDIA SOLUTION je 5-členná.

Digital PIE ako vstupenka do rebríčkov DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA (DAR) a DIGITAL EXCELLENCE AWARDS (DEA)

Účasť v súťaži Digital PIE je tiež základným predpokladom nominácie agentúr do prestížnych rebríčkov DAR a DEA. Rozšírenie súťažných podkategórií spolu s rozšírením počtu ocenení dáva pre agentúry tiež príležitosť získať v týchto rebríčkoch rozhodujúci počet bodov a získať tak dobré umiestnenie v jednotlivých hodnotiacich parametroch IDEA, EXECUTION či PERFORMANCE. 

Prihlásiť svoje projekty môžete do 10. marca (vrátane) na webe digitalpie.sk TU. Podrobné informácie o novinkách a kompletné pravidlá súťaže nájdete v štatúte Digital PIE. 

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com