Cenník hodinových sadzieb v ADMA členských agentúrach

adma
26 apríl 2022 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Cenník hodinových sadzieb v ADMA členských agentúrach

V ADMA sme vytvorili cenník hodinových sadzieb, ktorého cieľom je poskytnúť zadávateľom prehľad o priemerných cenníkových hodinových sadzbách na jednotlivých pracovných pozíciách v ADMA členských agentúrach. 

ADMA cenník hodinových sadzieb

Cennik hodinovych sadzieb ADMA V2 1

„Jedným z hlavných cieľov našej asociácie je dlhodobá podpora správneho nastavenia podnikateľského prostredia v reklamnom sektore. Je veľmi dôležité transparentne komunikovať podmienky na našom trhu, kde sú finančné hranice, ktoré je nutné dodržať, aby vedeli agentúry optimálne fungovať. Zdravé podnikateľské prostredie je potrebné pre každý biznis a platí to aj pre reklamu. Pri vyjednávaní cenových podmienok sa žiaľ neustále stretávame s nereálnymi očakávaniami zo strany zadávateľov. Požadované hodinové sadzby sú výrazne pod úrovňou našich priemerných hodinových sadzieb.

Je dôležité uvedomiť si, že dôsledky podhodnotených hodinových sadzieb vyžadovaných zo strany zadávateľov majú negatívny dopad na všetky zúčastnené strany. V digitálnych marketingových agentúrach je následne veľmi náročné dlhodobo si udržiavať stabilný, seniórny tím. Zároveň je však aj náročné prijímať nové talenty, pre ktorých práca v reklame prestáva byť, aj na margo finančných podmienok, atraktívna. A to má častokrát za následok, že je pomerne náročné poskytnúť klientom požadovaný servis a kvalitu výstupov,“ vyjadril sa prezident ADMA, Rasťo Bahurinský.

Cenník bol vytvorený prieskumom medzi členskými agentúrami ADMA. Priemerná hodnota cenníkových hodinových sadzieb v ADMA pre agentúry nie je záväzná – členské agentúry ADMA účtujú svoje služby na základe vlastných sadzobníkov a s ohľadom na náročnosť poskytovaných služieb.

Prieskum cenníkových hodinových sadzieb budeme v ADMA aktualizovať raz ročne. Aktuálny cenník platný od 1. januára 2022 nájdete na našom webe: adma.sk/cennik-sadzieb/.

Autor článku
adma