Webinár: Ako uspieť v súťaži Digital PIE 2022?

adma
Martina Ditrichová 1 február 2022 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Webinár: Ako uspieť v súťaži Digital PIE 2022?

Ak sa vám nepodarilo zúčastniť sa ADMA online webinára na tému Ako uspieť v súťaži Digital PIE 2022, zhrnuli sme pre vás podstatné informácie k prihlasovaniu v tomto článku. Užitočné tipy od bývalých porotcov v jednotlivých kategóriách PERFORMANCE, IDEA, EXECUTIONDIGITAL MEDIA SOLUTION nájdete v samostatných článkoch spolu s predstavením kritérií hodnotenia a parametrov, ktoré by mali prihlášky spĺňať.

Digital PIE 2022 je VI. ročníkom súťaže. Organizátori ADMA v spolupráci s Marketers.biz súťaž rok čo rok vylepšujú a zdokonaľujú výberový proces, aby sa porotám podarilo komplexne a čo najobjektívnejšie ohodnotiť najlepšie projekty v oblasti digitálneho marketingu. Digital PIE nie je súťažou produktov či startupov, predmetom sú kampane a práce v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie. Synergia s technickým riešením však určite zaváži.

Porota Digital PIE 2022

Aktuálne o oceneniach rozhoduje celkovo 5 porôt, z toho 4 špecializované pre každú kategóriu a jedna kmeňová, ktorá volí víťazov PIEs a držiteľov Nominees z longlistu od špecializovaných porôt. Poroty sa skladajú zo špecialistov v konkrétnej oblasti aj zo samotných prihlasovateľov. Tento ročník máme taktiež vyváženú porotu, čo sa týka žien a mužov aj zástupcov zo strany klienta či marketingových špecialistov. Kompletný zoznam porotcov nájdete na webe digitalpie.sk.

V predchádzajúcich ročníkoch poroty mali možnosť presunu prác naprieč kategóriami v prípade, ak sa členovia poroty zhodli na tom, že práca by mala väčšiu šancu uspieť v inej kategórii do akej bolo pôvodne prihlásená. V tomto ročníku už možnosť nebude, preto výber vhodnej kategórie, prípadne viacerých, pre váš projekt starostlivo zvážte a prispôsobte mu tiež celú prihlášku.

Prečo sa prihlásiť do Digital PIE?

  • národná súťaž v oblasti digitálneho marketingu
  • úspešná a etablovaná, aktuálne VI. ročník
  • kľúčová súťaž pre získanie ocenení DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA a DIGITAL EXCELLENCE AWARDS
  • súťaž je benchmarkom pre objektívne porovnanie s konkurenciou, ako pre interné účely samotných agentúr, tak aj pre referencie pre klientov

Čo môžete získať okrem ocenení PIE a Nominee?

  • DIGITAL PIE Agency 2022

Ocenenie pre najúspešnejšieho prihlasovateľa daného ročníka súťaže. Určí sa na základe súčtu bodov získaných v aktuálnom ročníku súťaže (ocenenia + shortlist) podľa váh jednotlivých ocenení.

  • DIGITAL Special Award

Ocenenie za výnimočný prínos v digitálnom marketingu (môže ísť o klienta, osobu zo strany klienta, univerzitu,…). Nominácie na DIGITAL Special Award predkladá aj odborná verejnosť prostredníctvom mailu na sekretar@adma.sk. O víťazovi rozhoduje nadpolovičnou väčšinou Kmeňová porota. Ocenenie nemusí byť udelené.

  • Špeciálne ocenenie DIGITAL Rising Stars

Kategória určená pre malé agentúry (nečlenov ADMA). Ide o špeciálne ocenenie pre malé agentúry s obratom do 200 000 EUR. Súťažiace agentúry uchádzajúce sa o toto ocenenie, prihlasujú do práce do kategórií: IDEA, EXECUTION, PERFORMANCE. Po vyhodnotení prác Kmeňovou porotou organizátor pripraví špeciálny rebríček (jeden pre všetky kategórie) zložený z týchto agentúr na základe ich ocenení v aktuálnom ročníku Digital PIE.

Digital PIE 2022

Podrobnejšie informácie o súťaži Digital PIE nájdete na webe digitalpie.sk. Možnosť prihlásenia sa predlžuje o týždeň do nedele (polnoci) 6. februára. Urobiť tak môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára do Digital PIE 2022.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com