Poznáme výsledky rebríčka ECONOMY 2019

Martina Ditrichová 15 november 2019 0 komentárov
Úvod / Blog / Uncategorized / Poznáme výsledky rebríčka ECONOMY 2019

Prinášame výsledky prvého z piatich rebríčkov, ktoré už koncom novembra rozhodnú o víťazovi ocenenia DIGITÁLNA AGENTÚRA ROKA 2019 (DAR).

SoskaDAR2

Parameter ECONOMY v rebríčku DAR sleduje ekonomickú výkonnosť agentúr na báze pomeru obratu a zisku pred zdanením (EBITDA), a to vo váhach 10% (obrat) a 5% (EBIDTA). Spolu má teda toto hodnotiace kritérium v rebríčku DAR váhu 15%.

Tento rok bolo do súťaže o titul DAR a ocenenia Digital Exellence Awards (DEA) nominovaných spolu 28 agentúr, ktoré generujú obrat viac ako 57 mil. Eur.

Na prvých priečkach rebríčka DAR ECONOMY sa umiestnili tieto agentúry:

  1. DIGILINE

  2. Performics

  3. ZARAGUZA

  4. TRIAD Advertising

  5. Visibility

Najlepšou trojicou DEA ECONOMY – teda rebríčka agentúr, ktoré nie sú členmi ADMA – sa stali tieto subjekty:

  1. Wiktor Leo Burnett

  2. MUW/SAATCHI & SAATCHI

  3. Istropolitana Advertising 

Výsledky DAR i DEA budú zverejnené na konferencii DIGITAL RULEZZ 2019, ktorá sa uskutoční 26. novembra tohto roku v Starej tržnici v Bratislave. Slávnostné dekorovanie víťazov prebehne na večernej afterparty.

Soska DAR1

Cieľom a poslaním rebríčka DAR je každoročne zostaviť poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku, a to na základe 5 hodnotiacich kritérií. Tri kritériá PERFORMANCE, IDEA a EXECUTION – ako ich poznáme zo súťaže DIGITAL PIE – tvoria systém priebežného zberania bodov vo vybraných 20 súťažiach a 51 súťažných kategóriách digitálneho marketingu doma i v zahraničí. Kritérium ECONOMY bude sledovať ekonomickú výkonnosť agentúr na báze obratu a EBITDA. Ďalším hodnotiacim kritériom bude AWARENESS – znalosť digitálnych agentúr na trhu.

Organizátorom rebríčka je spoločnosť MARKETERS a odborným garantom je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com