Pokles digitálnych agentúr je polovičný oproti poklesu slovenskej ekonomiky

adma
5 október 2020 0 komentárov
Úvod / Blog / Tlačové správy / Pokles digitálnych agentúr je polovičný oproti poklesu slovenskej ekonomiky

Súhrný obrat najvýznamnejších digitálnych agentúr na Slovensku v roku 2020 by mohol priemerne klesnúť o 4%. Vyplýva to z deklarovaného odhadu poklesu a nárastu obratov digitálnych agentúr združených v ADMA v roku 2020 očami jej 21 členských agentúr, ktoré reprezentujú takmer 55% výkonu trhu.

DECLINE ADMA

Pozitívne zistenie je, že trh digitálnych agentúr nebol koronou zasiahnutý úplne celoplošne – vyše 41% agentúr deklarovalo, že ich obrat v roku 2020 ostane približne na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Vyše 35% agentúr očakáva pokles a takmer 24% z nich dokonca aj nárast obratu.

Agentúry sa v krátkom prieskume asociácie ADMA tiež vyjadrovali ku intervalom ich poklesu i rastu, z ktorého vyplýva aj konečná priemerná hodnota ich vývoja, a to je pokles na úrovni 3,97%. Pri 10% odchýlke od priemerného poklesu môžeme teda očakávať, že pokles obratu agentúr ADMA sa v roku 2020 môže pohybovať niekde v intervale 3,6 až 4,4%, čo predstavuje pokles o 1,6 až takmer 2,0 milióna €. Ak porovnáme tento očakávaný pokles ich výkonu s poklesom výkonnosti celej slovenskej ekonomiky, ktorý je podľa prognózy NBS na úrovni 8,2%, je pokles digitálnych agentúr približne polovičný.

Podrobnejšie výsledky a následné analýzy trhu digitálnych agentúr a online marketingu nájdete v ročenke DIGITAL AGENCIES 2020, ktorá vyjde už koncom novembra.

Odhad poklesu a nárastu obratov digitálnych agentúr ADMA v roku 2020

Odhad poklesu a nárastu obratov 2020 1

Zdroj: Survey: ADMA, TheMarketers, september 2020, N=17

Autor článku
adma