Online média hýbu svetom

Martina Ditrichová 5 júl 2019 0 komentárov
Úvod / Blog / ADMA digital marketing academy / Online média hýbu svetom

V rámci ADMA digital marketing academy nemohol chýbať blok týkajúci sa médií a ich plánovania. Veď ako by sa ten starostlivo plánovaný kreatívny obsah, ktorý vytvoríme, dostal na svetlo sveta? Problematiku médií a plánovania vysvetlil účastníkom ADMA akadémie Jiří Korpa-Ondo, Media Strategist z našej členskej agentúry Digiline.

Snímka obrazovky 2019 07 05 o 14.57.16

Základné strategické prístupy v online plánovaníSnímka obrazovky 2019 07 05 o 14.30.59

Pri plánovaní sa obvykle snažíme dosiahnuť nasledovné ciele:

 • povedomie o značke
 • vzdelávanie a informovanie cieľovej skupiny
 • performance
 • lojalitu zákazníkov

Pre dosiahnutie týchto cieľov používame rôznu stratégiu a nástroje:

 • brand awareness – display, video, social media
 • vzdelávanie – video, PR, natívna reklama
 •  performance – PPC, affiliate
 • lojalita – emailing

Pull vs. Push Marketing

Snímka obrazovky 2019 07 05 o 14.41.09

Média nie sú len o nakupovaní

Pri plánovaní nerozmýšľajte o médiách iba v zmysle, priestoru, ktorý si musíte zakúpiť. Možností je omnoho viac. Buďte kreatívni.

Snímka obrazovky 2019 07 05 o 14.43.17

Slovník dôležitých pojmov pri médiách a ich plánovaní

 • Placement = Umiestnenie reklamy
 • Impresia = Zobrazenie reklamy
 • CPM (CPT) cost per mile = Termín udávajúci cenu reklamného formátu za 1 000 zobrazení
 • CTR (click-through rate) = Koľko z celkového počtu, ktorí videli reklamu, na ňu aj kliklo
 • CPC (cost per click) aj PPC (pay per click) = Cena za jeden klik na reklamu
 • Cookie = Súbor na prehliadači užívateľa, pomocou ktorého sa identifikuje unikátny prehliadač užívateľa
 • Programmatic = Nákup reklamy naprieč celým internetom s cielením podľa histórie cookie
 • UU (unique user) = Unikátny užívateľ, ktorému zobrazujeme reklamu (UU=1cookie)
 • Reach = Celkový počet unikátnych užívateľov, ktorým bude doručený reklamný formát, alebo budú oslovení reklamnou kampaňou
 • Capping = Obmedzenie zobrazenia reklamy na jedného užívateľa
 • CPA/CPL (cost per action/lead) = Cena za vykonanú akciu užívateľom (nákup, prihlásenie, zanechanie kontaktu,…)
 • Engagement Rate = Označuje mieru zapojenia užívateľov. V prípade sociálnych sietí je to percento osôb, ktorým váš príspevok zobrazilo, následne naň klikli, označili páči sa mi to, pridali komentár alebo príspevok zdieľali.

Na čo pri plánovaní stratégie myslieť?

Čo? Ciele

Kto? Cieľová skupina

Kde? Placementy

Ako? Cielenie, formáty, nákup/efektivita

Kedy? Timing, dĺžka, sezónnosť

Koľko? Budget, sila kampane

Mediálne vyhodnocovanie

KPIs

Vo fáze SEE (brand awareness):

 1. Primárne – zásah, impresie, priemerné CPM, CPU, CPV, počet prehratí videa, dopozeranie videa do konca (VTR), frekvencia
 2. Sekundárne – kliky, priemerné CTR

Vo fáze THINK (trial, produktová):

 1. Primárne – kliky, CTR, CPU
 2. Sekundárne – počet čítaní článku, engagement (prehratie videa, koment/share/like)

Vo fáze DO (performance):

 1. Primárne – počet konverzií/leadov, priemerné CPA/CPL, kliky, CTR, CPC
 2. Sekundárne – ROI (return of investment), ROAS (return of advertisement spend)

Vo fáze CARE (lojalita):

 1. Primárne – engagement, počet fanúšikov/ followerov/ subscriberov 
 2. Sekundárne – priemerný strávený čas na stránke, pomer nových a vracajúcich sa zákazníkov

Jiří na záver účastníkov ukázal niekoľko zaujímavých webiek, kde môžu nájsť dôležité a aktuálne informácie o médiách a plánovaní:

 • https://adma.sk/
 • https://www.iabslovakia.sk/
 • https://medialne.etrend.sk/
 • https://strategie.hnonline.sk/
 • https://www.mediaguru.cz/
 • https://www.mediar.cz/
 • https://www.iabeurope.eu/
 • https://www.exchangewire.com/
 • https://digiday.com/
 • http://www.digiline.sk/blog/

Na záver prikladáme infografiku, ktorá znázorňuje, čo sa stihne udiať v online za jednu minútu:

Snímka obrazovky 2019 07 05 o 14.27.08

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com