Kategórie súťaže Digital PIE z pohľadu porotcov

digital pie
Martina Ditrichová 29 január 2019 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Kategórie súťaže Digital PIE z pohľadu porotcov

Prihlasovanie prác do súťaže Digital PIE 2019 je pomaly u konca. Registrovať svoje práce môžete ešte do 1. februára. Ak máte pripravenú kampaň, no neviete, do ktorej kategórie (prípadne viacerých) sa najviac hodí, tento článok je práve pre vás.

50011306 1181384785344613 5062438605599801344 n 1

Zistite, čím sa jednotlivé kategórie Digital PIE – idea, performance a execution vyznačujú, čo charakterizuje úspešné práce v týchto kategóriách a pozrite si výber kampaní, ktoré v nich uspeli. Okrem toho vám prinášame vyjadrenia tohtoročných porotcov, na čo budú v jednotlivých kategóriách najviac prihliadať.

Performance

Performance, resp. výkon bude porota hodnotiť ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. V tejto kategórii je dôležitá dlhodobosť (aktivita v trvaní min. 1 mesiac alebo dĺžka celej kampane, ak bola kratšia). Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky.

Vladimír Cintula, Chief Digital Strategist, RIESENIA.com

Čím sa daná kategória Performance podľa Vás vyznačuje?

Kategória Performance je špecifická v tom, že prihlásené práce sú hodnotené z výraznej miery na základe konkrétnych dosiahnutých výsledkov a čísel a menej na základe subjektívnych odborných názorov porotcov, na to ako sa im daná práca páči alebo nepáči. To čo rozhodne je výkon.

Aká práca má šancu uspieť v danej kategórií?

Šancu má uspieť každá práca, z ktorej porota bude jednoznačne vidieť priamy a preukázateľný vplyv práce na biznis klienta.

Čo je podľa Vás dôležité a na čo budete pri hodnotení prác klásť dôraz v rámci svojej kategórie?

Pre mňa bude dôležité vidieť preukázateľný vplyv na biznis klienta. To je moje hlavné kritérium. Tzn. práca by mala obsahovať čísla, ktoré mne ako porotcovi ukážu, nakoľko bola práca efektívna a o koľko zlepšila klientovi biznis.

Tomáš Sokol, Partner, Yoga Angel, Flexity

Čím sa kategória vyznačuje?

Hlavne excelenciou v dodaní stanovených merateľných výsledkov, za ktorými je vidieť skutočnú pridanú hodnotu a prácu tímu či jednotlivca, ochotu a dôveru klienta, ktorá presahuje štandardné možnosti využitých marketingových kanálov.

Aká práca má šancu uspieť?

Určite práca, ktorá dokáže, že sa podarilo prekonať zadanie. Objasní dostatočne kontext a aplikovanú stratégiu, ktorá vychádza z researchu a insightov, stojacich za jej úspechom. Metriky a údaje musia byť jasne čitateľné a preukázané z meracích nástrojov. Ideálne ak bude vidieť, že aj optika meracích nástrojov bola správne nastavená (minimalizácia skresľovania výsledkov) ešte pred začatím kampane.

Čo je podľa Vás dôležité a na čo budete pri hodnotení prác klásť dôraz?

V prvom rade ide o postavenie kampane na čo najväčšom relevantnom množstve informácií, insightov a hypotéz. Schopnosť previesť dáta či informácie do takej podoby, aby jasne podporovali cieľ kampane. V ideálnom prípade skombinovať poznatky zo správania sa v reálnom aj digitálnom prostredí. Z hľadiska stratégie využiť pákový efekt a momentum v danom čase. Z hľadiska doručovania výsledkov je dôležité prvotné nastavenie a zvyšovanie efektivity či rebalansing kanálov počas priebehu.

28616361 964165623733198 572587846393087819 o

Jiří Korpa-Ondo, Digiline

Pre mňa osobne je dôležité, aby boli prihlásené práce v kategórii Performance zamerané na výkon, ktorý bol preukázateľne dosiahnutý na základe odbornosti, jedinečného prístupu a výkonu agentúry (tímu, ktorí prácu prihlasuje). Dosiahnuté výsledky by mali mať priamy dopad na obchodné ciele klienta a aj to by malo byť jasne preukázateľné. Pri performance kampaniach sa vždy pozerám na počiatočný stav pred kampaňou, ciele klienta čo chce dosiahnuť a na konečný stav po kampani, akým spôsobom a s akým výsledkom boli ciele dosiahnuté.

Idea

V tejto kategórii bude porota posudzovať práce z pohľadu originality nápadu, unikátnosti riešenia, prípadne neštandardného využitia technológie alebo média.

Peter Galko, Managing Creative Director, Diorama

V kategórii IDEA chcem hľadať kampane, ktoré svojou kreativitou prekonali nielen slovenskú úroveň, no dosiahli aj na tú medzinárodnú. Úspešné kampane by mali vyrušiť, byť zapamätateľné, fungovať aj s menším mediálnym rozpočtom a vo finále inšpirovať ľudí – či už k nákupu alebo k akcii, ktorá bola cieľom kampane. IDEA nie je len o „šialenosti“ nápadu. Má byť o skvelom nápade, ktorý zafungoval.

Vlado Kurek, TRIAD

Kategória Idea na Digital Pie je predpokladám najbližšie k inej brandžovej súťaži – k Zlatému klincu. Tak ako tam, aj tu je samozrejme najdôležitejšia originalita a zaujímavosť nápadu. Práca, ktorá bude unikátna svojím nápadom a ten nápad bude originálne zapojený do digitálneho sveta a jeho možností bude mať šancu uspieť v tejto kategórii.

Nie je pre mňa rozhodujúce, či je to „veľká kampaň“. Určite budem klásť dôraz práve na to, aby idea a celá práca bola naozaj digitálna. Aby to nebol napríklad iba pekný headline, ktorý sa tvári ako social media nápad, ale niečo čo naozaj pracuje s tým ako digital funguje. Ako príklad pokojne uvediem z minulého roku prácu Socialists „Kampaň pre nevodičov“.

Juraj Pobjecky, Zaraguza

Každá idea musí vychádzať z insightu, či problému, ktorý má komunikácia vyriešiť. Dobrá idea by mala byť na jednej strane čistá, jasná a pochopiteľná a na druhej originálna, neokukaná a umožňovať exekúcie, ktoré zaujmú ľudí. Skvelá idea by vám mala nahnať zimomriavky, dojať, rozosmiať, posadiť na zadok, či vyvolať akúkoľvek podobne silnú emóciu.

Execution

Pri exekúcii prác bude porota prihliadať na remeselné prevedenie z pohľadu technológie, dizajnu, obsahu a copywritingu. Porota prihliada na práce, ktoré vynikajú inovatívnym využitím technológií, vizuálnym prevedením, precíznym či netradičným spracovaním obsahu.

28827643 964166530399774 5849820739098440165 o

Michal Hornický, Senior Art Director, PS: Digital

Práca, ktorá zvíťazí v kategórii execution musí vynikať po vizuálnej, textovej alebo technologickej stránke. Ideálne vo všetkých naraz. Kvalitné prevedenie by malo podporiť nápad a takáto práca by mala mať predpoklad stať sa inšpiráciou pre ostatných.

Martin Bajaník, PEKNE & DOBRE

Ja osobne mám pocit, že jeden z dôvodov, prečo ľudia vnímajú reklamu ako toxickú, je ten, že je častokrát jednoducho škaredá. Viem, je to pomerne subjektívna a meniaca sa kategória, ale krása sa v biznisovom a komunikačnom svete podceňuje. Je jasné, že to nie je spása reklamy, ale pekné veci dokážu lámať ľady. Ja osobne sa snažím, aby bol môj dizajn popri komunikačnej funkcii aj príťažlivý a kvalitne spracovaný. Jednoznačný recept neexistuje, ale určite nezaškodí zmiešať trochu talentu so skúsenosťou a určite netreba zabudnúť pridať dostatok času na prácu. Zaujímavé kampane nevznikajú z rýchlych osvedčených receptov, ale z experimentovania.

Veríme, že sme vás našim článkom inšpirovali a máte jasnejšiu predstavu o náplni jednotlivých kategórií. Každá má svoje vlastné špecifiká a svoju kampaň môžete prihlásiť do jednej, dvoch alebo aj všetkých. Takisto môže vaša kampaň všetky kategórie aj vyhrať. Prihlasovať svoje práce môžete ešte do začiatku februára TU. Trúfate si?:)

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com