Identifikácia a označenie reklamy

etika v reklame
Martina Ditrichová 2 marec 2022 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Identifikácia a označenie reklamy

Aktuálne sa na blogu ADMA venujeme téme etickej reklamy v online priestore, ktorú rozoberáme v spolupráci s Radou pre Reklamu (RPR). V prvom článku Naozaj web (ne)znesie všetko? ste si mohli prečítať úvod do tejto tematiky a aké zásady sú zakotvené v Etickom kódexe reklamnej praxe. Dnes zistíte, ako identifikovať a označiť reklamu.

Reklamu od čohokoľvek iného, aj v prostredí onlinu odlišuje to, že ide o komunikačný proces, ktorý je uskutočňovaný odplatne alebo za inú hodnotu. Jeho účelom je akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie spotrebiteľa, tj. najmä poskytnúť mu informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa, prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy.

Reklamujte transparentne

V prostredí internetu nie je vždy práve jednoduché odlíšiť, čo reklama je a čo nie. Objavujú sa stále nové a nové formáty, niektoré sú zavedené ako banner, iné ako posty či komentáre, pri ktorých neviete, či ich robí PR oddelenie alebo nejaký fanúšik. Samostatnú kapitolu v tomto smere tvoria napríklad PR články alebo výstupy v podobe advertoriálu, pri ktorých nemusí byť vždy jasné, že ide o komerčnú komunikáciu a nie redakčný obsah.

Priemerný spotrebiteľ možno nevníma rozdiel medzi tlačovou správou, reklamným článkom, či natívnou reklamou, malo by mu však byť takpovediac „na prvú jasné“, že ide o reklamu. A je preto etické a voči spotrebiteľom aj férové, ak svoje komerčné výstupy a reklamu zrozumiteľne a transparentne označíte.

V reklame choďte s farbou von

Reklama musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva. Ak sa pre reklamu používa komunikačné médium, ktoré obsahuje spravodajské informácie alebo iné redakčné obsahy, reklama musí byť odlíšená takým spôsobom, aby bola rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa. Ten musí byť schopný identifikovať ako reklamu aj hybridné formy ako infomercial alebo advertorial. Vyhnúť sa treba aj reklame skrytej a predstieraniu, že reklama je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezen- tovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie.

Najbližšie vás v rámci etiky v reklame na blogu adma.sk budeme informovať o ochrane súkromia a zneužití autority v reklamnej praxi.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com