Hra na nástroje digitálneho marketingu

DigiNews
Martina Ditrichová 13 júl 2018 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Hra na nástroje digitálneho marketingu

Kreatívnemu vyžitiu na poli digitálneho marketingu pomáha aj fakt, že máme k dispozícii obrovské množstvo rozličných nástrojov, s ktorými sa môžeme hrať a experimentovať.

Nástroje digitálneho marketingu sa dajú porovnať s tými hudobnými v zmysle, že keď na nástroj hudobník nevie hrať, hudba neladí a nikdy nedosiahne želaný efekt, napríklad v podobe zimomriavok. Ak aj my používame nástroje digitálneho marketingu ako sa nám zapáči, pozitívny výsledok bude skôr náhodný. Každý nástroj by mal mať vo vašej stratégii svoje miesto a jasne definovaný čiastkový cieľ. Digitálnu stratégiu by sme v tejto súvislosti mohli prirovnať k notám.

V digitálnej komunikácii môžete v zásade sledovať tri ciele:

  • brand awareness – povedomie o značke (PR články, video)
  • performance – zvyšovanie výkonnosti predaja (PPC, sociálne siete)
  • customer relationship management – vzťah s potenciálnym zákazníkom (obsahový marketing, starostlivosť o zákazníka)

Každý je sám o sebe dôležitý, a keď sa vám z nich podarí vytvoriť správne vyvážený mix, pozitívne výsledky na seba nenechajú čakať. Aby sme vedeli výsledky správne vyhodnotiť a ukázať klientovi čierne na bielom (alebo biele na modrom), či sme ciele z nášho plánu naplnili, máme k dispozícii celú škálu metrík, ktoré môžeme sledovať.

via GIPHY

KPI = Key Performance Indicator je kľúčový ukazovateľ výkonnosti, ktorý vám číselne vyjadrí, či ste dosiahli vopred stanovenú latku.

Tak ako sme rozdelili nástroje pri digitálnej komunikácii, tak rozdelíme aj metriky na ich meranie.

  • metriky brand awareness – napríklad čítavosť článkov, impresie obrázkov, videnia videí. Pri videách si všímajte nielen počet videí, ale aj rozdiel medzi impresiami a zobrazeniami. Impresie sú všetky zobrazenia všetkými používateľmi, zobrazenie sa zopočíta iba raz za každého používateľa.
  • metriky výkonnostného marketingu – jednou z najsledovanejších metrík je CTR (miera prekliku), k nej je potrebné k správnemu vyhodnoteniu započítať cenu za klik, konverziu či registráciu, aby ste získali jasný obraz. Klienta však primárne zaujíma ROI – návratnosť investície – číslo, ktoré určí, či ste z počtu preklikov za určitú cenu získali toľko nákupov, koľko ste očakávali.
  • metriky budovania vzťahu – v tomto je prípade je nastavenie KPI zložitejšie, pretože vzťah so zákazníkom sa nedá vyjadriť exaktne. Môžete sledovať počet fanúšikov, engagement či čítavosť, no aby ste vedeli naozaj odhadnúť ako vás zákazníci vnímajú, mali by ste ísť ešte hlbšie.

Pri využívaní jednotlivých nástrojov buďte kreatívni, originálni. Myslite na priania svojej cieľovky a pozitívne výsledky na všetkých frontoch na seba nenechajú dlho čakať. Ak chcete ísť v samoštúdiu o digitálnej stratégii hlbšie, siahnite po ADMA e-booku Digitálna stratégia – Dosahovanie a pomoc pri napĺňaní obchodných cieľov.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com