Digitálni Anjeli prepájajú neziskový sektor s marketérmi

digitalni anjeli
18 január 2023 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Digitálni Anjeli prepájajú neziskový sektor s marketérmi

Neziskové organizácie nesú na svojich ramenách množstvo náročných úloh a bojujú s nedostatkom zdrojov či času. Je pre ne častokrát náročné alebo úplne nereálne disponovať zručnosťami a poznatkami z online marketingu. A predsa by im jeho používanie mohlo veľmi pomôcť.

digitalni anjeli

Digitálni Anjeli prepájajú neziskovky a marketérov

Slovenská platforma Digitálni Anjeli aktívne už niekoľko rokov pomáha neziskovým organizáciám šíriť ich posolstvá prostredníctvom online marketingu. Projekt, ktorý vznikol v roku 2018 z iniciatívy študentov manažmentu a členov Digital Marketing Clubu, mal už od začiatku jasný cieľ – prepájať neziskovky so skúsenými marketérmi. Profíci z praxe tak majú príležitosť využívať svoje marketingové zručnosti a skúsenosti aj inak ako len komerčne – nezištne, so zámerom prispieť k dobrej veci.

Pre marketérov samozrejmosť, pre neziskovky veľké neznámo

Sociálne siete, web dizajn, marketingová stratégia, SEO, reklamná propagácia…to všetko sú oblasti digitálneho marketingu, ktoré sú pre neziskový sektor na Slovensku častokrát neznámym územím. Ich využívaním by však neziskovky mohli efektívne prispieť k svojmu fungovaniu. Vďaka Digitálnym Anjelom môžu nájsť dobrovoľníka, ktorý im s online marketingom zadarmo pomôže.

Prepájanie je bezplatné, pomoc nevyčísteľná

Vďaka automatizovanému CRM systému, ktorý bol naprogramovaný na anjelský web minulú jeseň, sú prepájacie procesy medzi neziskovkami a ich dobrovoľníkmi rýchlejšie, efektívnejšie a prehľadnejšie. Ako však spomínajú aj samotní členovia projektového tímu, dobrovoľníkov je stále málo a volania po marketingovej pomoci rastú.

Každý marketér, ktorý sa ochotne podelí o svoj čas a skills je v projekte vítaný. Do systému prepájania sa rovnako ako neziskovka môže zaregistrovať na webe Digitálnych Anjelov. Následne sa prihlási a spomedzi dopytov po pomoci si vyberie ten / tie, ktoré zodpovedajú jeho oblasti zamerania v marketingu.

Registrácie neziskoviek stále rastú

Neziskové organizácie a občianske združenia sa môžu do procesu prepájania zapojiť kedykoľvek a úplne zadarmo. Postačí využiť registračný formulár na webe projektu a následne sa prihlásiť do CRM systému Digitálnych Anjelov. Po nalogovaní sa do systému čaká na neziskovku možnosť vytvoriť si dopyt po pomoci, ktorú aktuálne potrebuje v akejkoľvek oblasti digitálneho marketingu.

digitalni anjeli

Pomoc dobrovoľníka nie je to jediné, čo neziskovky vďaka Anjelom môžu získať. Platforma sa usiluje neziskový sektor vzdelávať v marketingových témach a priblížiť im tak základy rôznych oblastí digitálneho marketingu. Okrem toho majú neziskové organizácie nárok požiadať Digitálnych Anjelov o udelenie PPC grantu, vďaka ktorému im projekt poskytne finančnú podporu na reklamnú propagáciu príspevkov na sociálnych sieťach.

Pomoc tým, ktorí robia svet krajší

Neziskové organizácie úprimne ocenia pomocnú ruku vždy. Nikdy nie je preto neskoro zapojiť sa do projektu a spoločne s Digitálnymi Anjelmi pomôcť tým, ktorí robia svet krajší. Presne to je cieľom projektu, ktorý pevne dúfame, že bude v našom marketérskom svete ešte veľmi dlho.

Digitálni anjeli na sociálnych sieťach

Autor článku
adma