Case study: Zvýšenie predaja zdravotníckych pomôcok

Agentúra: Promiseo
Klient: Zdravko

Zdravotnícke potreby zaznamenali v roku 2020 veľký boom. Napriek faktu, že ide o trh, na ktorom je veľká konkurencia, sme dokázali preraziť medzi najväčšími hráčmi a zvýšiť obrat eshopu.

V rámci optimalizácie a ďalšieho rozvoja našich aktivít sme ponechali stabilne konvertujúce kampane vo vyhľadávaní, ktoré prinášali zisk. K nim sme pridali smartshopping, kde sme si produkty rozdelili do niekoľkých kategórií, aby sme si vedeli určiť cieľ pre každú skupinu týchto produktov a mohli optimalizovať jednotlivé kampane tak, aby prinášali maximálny zisk.

Stanovené ciele splnili už v prvých týždňoch, a tak sme postupne mohli do týchto kampaní investovať viac financií. Zároveň sa nám darilo zvyšovať efektivitu kampaní a návratnosť investície. Dôležitú úlohu zohrala aj práca s feedom a jeho obsahom, keďže Google je citlivý na všetky lekárske výrazy, a tak produkty často zamieta. Vďaka týmto aktivitám počet nákupov narástol o 99 % a obrat sa zvýšil až o 212 %. ROAS našich kampaní sa nám podarilo vylepšiť o takmer 75 %. Dôležitý je aj fakt, že tieto výsledky sa nám podarilo dosiahnuť bez toho, aby sme propagovali hlavné covid produkty.