Case study: SEO a Content Marketing pre Lexika.sk

Agentúra: Visibility
Klient: Lexika.sk

Naše odporúčania zamerané na on-page a off-page SEO pre klienta Lexika.sk

Na projekte robíme už niekoľko rokov a počas tejto doby sme pripravili viacero analýz, auditov a odporúčaní zameraných na on-page a off-page SEO. Zameriavali sme sa najmä na vytváranie hodnotného obsahu a nových vstupných stránok, ktoré podporujú každé štádium nákupného cyklu. Zároveň sme staré aj nové obsahy pravidelne podporovali spätnými odkazmi (linkbuilding). Vďaka súhre technického SEO, kvalitného obsahu a off-page aktivít sme docielili kontinuálny rast organickej návštevnosti a dôležitých konverzií na webe, ktoré majú priamy dopad na celkový biznis firmy.

Ako Visibility pomohlo?

Setup projektu

Na začiatku projektu sme zanalyzovali web z pohľadu SEO, UX a konverznosti. V rámci setupu projektu sme pripravili:

 • podrobnú analýzu kľúčových slov
 • content gap analýzu
 • SEO + content audit
 • persóny
 • SEO + content stratégiu
 • nastavenie webovej analytiky

Pravidelné aktivity

Počas projektu sme sa pravidelne venovali najmä týmto činnostiam:

 • Nápady pre nový obsah
  • Blogové články s komerčným a informačným zámerom
  • Vstupné stránky špecifických jazykov
  • Vstupné stránky špecifických služieb
 • Vylepšovanie existujúceho obsahu
  • Pridávanie sekundárnych kľúčových slov
  • Pridávanie užitočných interných odkazov
  • Pridávanie ALT popisov obrázkov s kľúčovými slovami
 • Auditovanie a riešenie technických problémov
  • Odstraňovanie a presmerovanie nefunkčných odkazov
  • Odstraňovanie duplicitného obsahu
  • Ďalšie drobné opravy a vylepšenia
 • Linkbuilding (podpora existujúcich a nových obsahov kvalitnými spätnými odkazmi)
 • Reportovanie a vyhodnocovanie našich aktivít

Výsledky

Naše aktivity viedli k prudkému nárastu organickej návštevnosti a dôležitých konverzií na webe.

Vývoj organickej návštevnosti

Medziročný vývoj organickej návštevnosti v rokoch 2016 – 2019

lexika graf 1

Medziročný vývoj organickej návštevnosti v roku 2019 (+132 %)

lexika graf 2

Medziročný vývoj organickej návštevnosti a konverzií v roku 2019

 • Nárast organických relácií: +132 %
 • Nárast vyžiadania cenovej ponuky: +47 %*
 • Nárast vyplnení formulára s popisom: +21 %
 • Nárast vytočení tel. čísla: +63 %

*Sledovanie tohto cieľa nefungovalo od augusta do septembra 2019 kvôli výpadku ďakovnej stránky. Konverzie by boli preto v roku 2019 ešte vyššie.

Vývoj organickej návštevnosti (Ahrefs)

lexika graf 3

Pozície kľúčových slov z januára 2019 (Ahrefs)

lexika graf 4

Pozície kľúčových slov z decembra 2019 (Ahrefs)

lexika graf 5