Case study: Optikou nevidiacich

Agentúra: Promiseo
Klient: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Viete čo majú spoločné zvuk a čierna farba? Sú úzko späté so svetom nevidiacich. Tento fakt sme využili v náš prospech a vytvorili kampaň, ktorej dominovala čierna farba a hlas ambasádorov.

Rok 2020 bol pre každého mimoriadne ťažký. Obzvlášť pre zbierky, ktoré z vyzbieraných peňazí pomáhajú ľuďom v ťažkej životnej situácii. Biela pastelka pomáha už 19 rokov a inak to nemohlo byť ani teraz. A preto sme vytvorili kampaň, ktorá sa bude od ostatných odlišovať a na sociálnych sieťach bude neprehliadnuteľná.

Nevidiaci ľudia vidia “nič”. A ako inak zobraziť nič ako prostredníctvom čiernej farby, ktorá je najčastejšie spájaná so svetom nevidiacich. Odvážnu myšlienku sme pretavili aj do videí. A tak vzniklo jedno hlavné a sedem doplnkových, ktoré spájala čierna farba a hlasy našich ambasádorov. Vo vizuáloch sme nahradili ambasádorku kampane symbolom zbierky, a tak sme sa opäť pripomenuli ľuďom. Vďaka odvážnemu riešeniu, ktoré sme postavili na silnom insighte zo sveta nevidiacich, sme poukázali na dôležitosť zbierky a na to, že na prvý pohľad jednoduché činnosti, vôbec nemusia byť jednoduché pre každého.

Kampaňou sme zasiahli viac ako milión ľudí. Napriek situácii, ktorá na Slovensku vládla, sme oproti minulému roku zaznamenali nárast v počte SMS o 126 %, získali sme o 222,64 % viac online darovaní cez webovú stránku Bielej pastelky a napriek faktu, že zbierka v uliciach bola kapacitne obmedzená, sme sa priblížili minuloročnému výnosu.

BIELA P dakujeme

BIELA P deti

BIELA P usmev