Brief ako prvý krok kreatívneho procesu

DigiTips
Martina Ditrichová 21 jún 2018 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Brief ako prvý krok kreatívneho procesu

Každý kreatívny proces marketingovej agentúry začína dokumentom, ktorý popisuje klienta a jeho produkt či službu. Tento dôležitý dokument sa nazýva brief. Čím kvalitnejšie a podrobnejšie je brief napísaný, tým jednoduchšie je pre agentúru spoznať klienta, pochopiť jeho konkurenčné výhody aj slabé stránky, navrhnúť mu vhodnú stratégiu a vytvoriť čo najefektívnejšiu kreatívnu kampaň.

Brief by mal agentúre zdeliť, čo konkrétne daná firma (klient) od spolupráce s agentúrou očakáva, aké je jej misia, aká je súčasná situácia klienta a čo by chcel dosiahnuť. Okrem toho by mal brief obsahovať podrobné informácie o značke, produkte, zákazníkoch a rozpočte.

Čo v briefe nesmie chýbať?

Na stránke ADMA v sekcii vzdelávanie TU nájdete rôzne typy predpripravených briefov, ktoré stačí dať vyplniť vášmu klientovi. Jednotlivé dokumenty sú už rozdelené podľa konkrétnej požiadavky od klienta, no pravdepodobne vás bude najviac zaujímať creative brief, zadanie pre tvorbu kreatívy a kampaní.

Keď však uzatvárame novú spoluprácu s klientom, základný brief by mal obsahovať nasledovné informácie:

 • typ kampane – čo budeme komunikovať?
 • ciele kampane – čo chceme dosiahnuť?
 • hodnotenie kampane – tzv. merateľnosť úspešnosti
 • formát kampane – ako budeme komunikovať?
 • charakteristika spoločnosti
 • konkurencia
 • súčasná situácia
 • silné / slabé stránky spoločnosti
 • cieľová skupina
 • hlavná myšlienka – čo spoločnosť vystihuje 
 • termíny – deadline konceptu / deadline realizácie
 • budget

Na základe týchto informácií vie account manager vypracovať brief v rámci agentúry pre kreatívny tím, ktorý môže “ušiť stratégiu” marketingovej komunikácie klientovi na mieru.

Doladenie detailov v podobe debriefu

Posledným štádiom briefu je tzv. debrief. Po vypracovaní agentúrneho briefu kreatívny tím v spolupráci s account managerom zistia, ktoré informácie od klienta sú neúplné, prípadne nejasné, a spoločne pripravia otázky pre klienta. Na poslednom briefingovom stretnutí sa pripraví debrief, ktorý sfinalizuje pôvodný brief od klienta, tak aby vyhovoval obom stranám. Agentúra má všetky potrebné dáta od klienta, aby mohla pripraviť stratégiu, rozpočet a samotnú kampaň. Debrief je veľakrát užitočný aj pre klienta, nakoľko mu dodatočné otázky prezradia viac o vlastných procesoch a plánoch.

 

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com