Ako s prácou dominovať v kategórii PERFORMANCE? Inšpirujte sa prácami z Digital PIE 2023

digital pie
Martina Ditrichová 6 február 2024 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Ako s prácou dominovať v kategórii PERFORMANCE? Inšpirujte sa prácami z Digital PIE 2023

Kategória PERFORMANCE je v rámci súťaže Digital PIE výnimočná tým, že pre porotu sú podstatné čísla a konkrétne preukázateľné výsledky prihlásených prác. Špecializovaná porota sa zameriava na splnenie jasne definovaných merateľných cieľov čo najefektívnejším spôsobom. Ak si robíte so svojou kampaňou zálusk na kategóriu PERFORMANCE, potom vás nasledujúci článok určite zaujme a môže inšpirovať pri príprave prihlášky do súťaže. 

V článku vám predstavíme najúspešnejšie kampane v súťaži Digital PIE 2023, ktoré si minulý rok odniesli PIE v kategórii PERFORMANCE a tipy k podaniu prihlášky od bývalého porotcu Vladimíra Cintulu z agentúry RIESENIA. 

P ako PERFORMANCE 

Výkon kampane porota hodnotí ako schopnosť dosiahnuť mimoriadne výsledky na základe zadania čo najefektívnejším spôsobom. Z výkonnostného hľadiska musia byť jasne zadefinované merateľné ciele, ktoré majú priamy/preukázateľný vplyv na obchodné výsledky. Porota prihliada na využitie postupov a nástrojov optimalizácie kampane za účelom dosiahnutia výkonnostných cieľov. 

Vypočujte si užitočné tipy a triky, ako uspieť v kategórii PERFORMANCE od porotcu Vlada Cintulu.

Minuloroční víťazi zlatého PIE v kategórii PERFORMANCE

Explikácia Kmeňovej poroty: B2B segment je často ťažko uchopiteľný z pohľadu efektívnej rentability. Ocenili sme prístup spustenia vlastného prieskumu pred začiatkom kampane a využiteľnosť jeho výsledkov v komplexnej kampaňovej implementácii, spustenej čisto v online. Okrem kvantitatívneho nárastu leadov o 345 % sledovali aj ich kvalitu, ktorá bola prekvapivo vysoká až 70 %.

Explikácia Kmeňovej poroty: Na tejto práci okrem skvelých výsledkov oceňujeme komplexný prístup, ktorý RIESENIA zvolili na ceste za dosiahnutím ambiciózneho cieľu. Výkon podporili na všetkých frontoch – od optimalizácie e-shopu, cez zavedenie funkčnej štruktúry PPC kampaní, až po personalizovanú komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi. Takto majú vyzerať Performance kampane.

Explikácia Kmeňovej poroty: Riešenia dokázali, že precízna práca s dátami, segmentáciou, sezonalitou a flexibilným reagovaním na aktuálne energetické témy majú vplyv na zdravý a udržateľný medziročný nárast obratu na 33.2 %. Efektívne využili široké portfólio výkonnostných formátov zameraných k akvizícii nových aj existujúcich zákazníkov s kontinuálnou prácou na SEO.

Explikácia Kmeňovej poroty: Jedna z najsilnejších kampaní, v ktorej bolo ukázané, že aj s nízkym rozpočtom sa dá skĺbiť prepracovaný výkon so silným, autentickým obsahovým posolstvom. Napriek ťažkej ekonomickej situácii a téme sa agentúre podarilo prekonať ciele z roku 2021 a to vďaka personalizácii, cieleniu na relevantné lokality a testovaniu vhodných kreatív a formátov.

  • SEO PRE SME.SK by Mikuláš Prokop, Freelance SEO Consultant pre Petit Press v podkategórii SEO

Explikácia Kmeňovej poroty: Poctivý prístup k SEO umožnil SME.sk zvýšiť návštevnosť stránok Regionálnych volieb 2022 až o 183 % oproti predchádzajúcim voľbám. SME.sk obsadilo všetky možné pozície v kanáloch Google. Aj vďaka tomu boli tržby vydavateľstva o 35 % vyššie počas volebného mesiaca ako počas zvyšku roka. Autorský obsah bol naviac doplnený o auto-generovaný obsah, ktorý bol z hľadiska interakcií ešte úspešnejší.

Explikácia Kmeňovej poroty: Content agency trpezlivým testovaním identifikovala influencerky, ktoré dokážu tvoriť autentický obsah a vedia si získať dôveru svojich sledovateľov. Vďaka tomu Factcool môže pri svojej dlhodobej a pravidelnej spolupráci s influecermi hovoriť nielen o povedomí, ale aj skutočnom výkone a reálnych predajoch.

Minuloroční víťazi strieborného PIE

Minuloroční víťazi bronzového PIE

V rámci všetkých podkategórií porota prihliada na zvolenú stratégiu, využitie nástrojov, médií, formátov a postupov na dosiahnutie cieľov, a taktiež na využitie analytických dát a poznatkov z nich získaných na dosiahnutie cieľov čo najefektívnejším spôsobom. Porotcovia ocenia taktiež kontext, akým výzvam ste pri tvorbe kampane čelili, aká bola vaša štartovacia poloha a čo ste chceli docieliť.

Vlado Cintula na záver odporučil pridať do svojej prihlášky aj testimoniál od klienta, ktorý vie veľakrát dostať porotcov na vašu stranu. Feedback od spokojného zadávateľa, že kampaň mala preukázateľný efekt na jeho podnikanie, vám môže vo finále určite pomôcť. Testimoniál od klienta môžete vidieť aj u mnohých víťazných prác z minulého roka na digitalpie.sk.

V rámci kategórie PERFORMANCE každoročne v súťaži Digital PIE zažiaria kampane, ktoré sa môžu pochváliť dosiahnutím mimoriadnych výsledkov s preukázateľným vplyvom na predaj a biznis klienta. Ak aj vy máte v portfóliu takú kampaň, neváhajte ju prihlásiť do súťaže Digital PIE 2024 TU.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com