Ako na prihlášku do Digital PIE – DIGITAL MEDIA SOLUTION

adma
Martina Ditrichová 7 január 2021 0 komentárov
Úvod / Blog / Články / Ako na prihlášku do Digital PIE – DIGITAL MEDIA SOLUTION

Ste pripravení na 5. ročník súťaže digitálneho marketingu Digital PIE 2021? Od Nového roka sme spustili možnosť registrácie prác. Na našom blogu nájdete sériu článkov, v ktorých sa dozviete, ako na prihlášku a ako zvýšiť svoje šance v súťaži Digital PIE v jednotlivých kategóriách. V tomto článku vám prezradíme, ako uspieť v kategórii DIGITAL MEDIA SOLUTION.

PIE je skratka Performance, Idea a Execution, čo sú hlavné kategórie súťaže. Okrem toho posledné roky porota udeľuje aj špeciálne ocenenie – Digital Media Solution. 

Digital PIE v kocke

V kategórii Performance sa porota pozerá primárne na výsledky a či kampaň funguje z dlhodobého hľadiska, či sa jedná o cieľavedomú prácu, ktorá klienta posunula k naplneniu cieľov. V Idea sa posudzuje kreativita a spracovanie nápadu v digitálnej podobe. V kategórii Execution poroty hodnotia celkové spracovanie práce, tj. grafické spracovanie, copywriting, ako je napísaný kód, zvuk, video. Tu sa prihliada na remeselnú zručnosť konkrétnej veci, ktorá sa hodnotí. Pri ocenení Digital Media Solution agentúry ukazujú, aké zaujímavé veci sa dajú robiť aj v spolupráci so slovenskými médiami.

Dôležité dátumy:

  • Otvorenie registrácie prihlášok – 1.1.2021
  • Uzatvorenie registrácie – 1.2.2021
  • Hodnotenie prác porotami bude prebiehať vo februári.
  • Slávnostné odovzdávanie Digital PIE (veríme offline) – 11.3.2021
  • Prihlasovať svoje práce môžete priamo tu na webe digitalpie.sk.

Insighty k špeciálnemu oceneniu od IAB Slovakia – Digital Media Solution nám prezradila Daša Karpelová, Executive Director IAB Slovakia.

Digital Media Solution

Cieľom tohto ocenenia je zviditeľnenie inovatívnych, hodnotných a úspešných digitálnych mediálnych riešení z oblasti slovenského digitálu. Práce môžu byť z oblasti slovenských digitálnych médií, ich tvorby, formátov, spôsobu nákupu/predaja formátov, mediálneho plánovania, spracovania a prezentácie dát, marketingu online médií.

Dva základné rozdiely Digital Media Solution oproti hlavným kategóriám

  • Uchádzať sa o toto ocenenie okrem mediálnych a digitálnych agentúr, môžu aj samotné médiá, prevádzkovatelia internetových stránok, klienti – zadávatelia aj výskumné agentúry.
  • Práce, ktoré môžu byť prihlásené, sú široko zadefinované, no všetky by mali súvisieť s mediálnym plánovaním na slovenskom trhu. Napríklad od prihlásenia inovatívneho reklamného formátu, novej technológie, média či nástroja,.. ktoré prispeli k lepším výsledkom v rámci mediálneho plánovania.

Príklady úspešných prác v kategórii Digital Media Solution

Influence Power Index by WAVEMAKER pre Beiersdorf

Influence Power Index je prieskum, v ktorom 7500 respondentov hodnotilo 150 slovenských influencerov podľa 30 atribútov. Výsledky umožňujú vyrátať vhodnosť influencera pre ľubovoľnú značku. Nazvali to IPI skóre.

Testovacie jazdy KIA a INRES SMART banner by NetSuccess, s. r. o. / DIGILINE pre klienta Kia Motors Slovakia

Rada na záver:

,,V prihláškach je dobré okrem popisu, pridať aj prvok inovatívnosti, či už sa jedná o banner, technológiu, aplikáciu, výskum, atď a čo najdetailnejšie popísané výsledky, ktoré mediálne riešenie prinieslo.“

Veríme, že ste dostali všetky potrebné informácie, ak ste sa rozhodli prihlásiť svoju prácu do kategórie DIGITAL MEDIA SOLUTION súťaže Digital PIE. Podrobné informácie o všetkých kategóriách – IDEA, EXECUTION a PERFORMANCE nájdete na blogu ADMA.

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com