ADMA academy: Čo nemeriaš, to nevieš ani optimalizovať

Martina Ditrichová 26 júl 2019 0 komentárov
Úvod / Blog / ADMA digital marketing academy / ADMA academy: Čo nemeriaš, to nevieš ani optimalizovať

V rámci ADMA digital marketing academy sme boli na prednáške Vladimíra Cintulu, Chief Digital Strategist v RIESENIA.com, o analytike a práci s Google Analytics. V článku nájdete zaujímavé info z prednášky.

analytics colored pencils coloured pencils 185576
FOTO: pexels.com

Základné princípy v analytike

 1. Porovnávame (medziročne, medzimesačne, whatever), dôležité je, že chceme vidieť, kam sme sa posunuli za daný čas.
 2. Pozeráme na dlhodobé trendy, aby sme videli sezónnosti a aby sme vedeli predikovať ďalší vývoj.
 3. Segmentujeme, aby sme videli rozdiely pri porovnaní rôznych segmentov návštevnosti a vedeli identifikovať, ak konkrétny segment dosahuje zlé čísla, alebo naopak nadpriemerné čísla.
 4. Dávame pozor na extrémy, aby sme náhodou nespravili nesprávne rozhodnutie na základe skreslených údajov. 
 5. Pri dôležitých rozhodnutiach si dávame pozor na štatistickú významnosť, aby sme nevyhlasovali za pravdu tvrdenia, kde v skutočnosti iba motyka vystrelilaJe tvrdenie “Muži majú vyšší konverzný pomer” pravdivé, alebo len motyka vystrelila? K dispozícii máme online nástroj ako napríklad https://abtestguide.com/calc/ 

KPIs v analytike

Key Performance Indicator musí byť jednoznačne merateľná hodnota, pri ktorej s určitosťou vieme povedať, že ak v čase rastie, tak sme bližšie k splneniu stanovených cieľov. Vo väčšine prípadov sa lepšie pracuje s KPIs, ktoré sú podielom, percentom, alebo priemernou hodnotou.

Ak by sme si ich mali rozdeliť do matice SEE-THINK-DO-CARE, väčšinou sa KPI v jednotlivých fázach líšia.

 • SEE – reach, frekvencia
 • THINK – asistované konverzie, interakcie (newsletter, shares)
 • DO – konverzný pomer
 • CARE – opakované návštevy

Pre každú fázu a každé médium by sme si mali vedieť definovať 

 • k splneniu akých konkrétnych cieľov mi má dané médium/formát pomôcť.
 • aké metriky mám sledovať, aby som vedel, či mi pomáha plniť ciele (alebo nepomáha) a aká je metodika zberu a vyhodnocovania sledovaných metrík.
 • stanoviť očakávania – čo budem považovať za dobrý výsledok v horizonte X mesiacov (alebo týždňov, alebo dní).

Sledujte pomery na jednotlivých kanáloch

 • Direct traffic (direct / none) – priame zadanie URL adresy do prehliadača, alebo bookmark
 • Organic (google / organic, bing / organic, …) – návštevnosť z neplatených výsledkov vyhľadávania
 • Referral (sme.sk / referral , …) – návštevnosť prichádzajúca cez spätné odkazy
 • cpc (google / cpc) – návštevnosť z platených Google Ads search kampaní
 • social – (facebook.com / referral, instagram.com / referral) – neplatená návštevnosť zo sociálnych sietí
 • display (google / cpc) – návštevnosť z Google Ads display kampaní

Náhľad do Analytics 

Snímka obrazovky 2019 07 26 o 10.14.43

CIELE

 • Videnie konkrétnej stránky
 • Trvanie návštevy
 • Počet videných stránok počas návštevy
 • Udalosť (event)

Snímka obrazovky 2019 07 26 o 10.10.48

Nastavenie cieľov v Google Analytics je veľmi jednoduché. Vďaka možnosti spraviť cieľ aj z udalosti, máme vysokú flexibilitu v tom, čo všetko môže byť cieľom.

Udalosti

 • Kliknutie na konkrétny “čudlík”
 • Spustenie videa
 • Odoslanie formuláru
 • Stiahnutie dokumentu
 • Použitie filtrovania
 • Môže to byť akákoľvek užívateľská interakcia.

Ideálny workflow pri práci s Analytics

Snímka obrazovky 2019 07 26 o 10.37.27

Na začiatku analýzy je hypotéza, na konci fakt.

 

Autor článku
Martina Ditrichová
Venujem sa písaniu blogov a článkov a správe sociálnych sietí ako freelancer. Rada tvorím a sledujem pútavé marketingové kampane s pridanou hodnotou, ktoré zarezonujú a vyvolajú emóciu. ditrichovamartina.myportfolio.com