O Adma

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Hlavným poslaním asociácie je zvyšovanie úrovne marketingu na Slovensku.
Úvod / O Adma

Naše ciele

Udávanie štandardov

Udávanie štandardov pre prácu digitálnych agentúr a ich spoluprácu so zadávateľmi; dbanie na ich dodržiavanie členskými agentúrami.

Ovplyvňovanie

Ovplyvňovanie a pripomienkovanie legislatívneho prostredia vyplývajúceho na internetovú reklamu a činnosť digitálnych reklamných agentúr.

Vytváranie výročného rebríčku

Vytváranie výročného rebríčku digitálnych agentúr na základe kritérií ekonomickej výkonnosti a úspešnosti na súťažiach reklamnej kreativity a efektivity.

Vzdelávanie

Vzdelávanie členov asociácie, zadávateľov, študentom organizovaním konferencií, workshopov a školení.

Nadväzovanie spolupráce

Nadväzovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými marketingovými asociáciami (KRAS, APR SR, atď.).

Zastupovanie

Zastupovanie členských agentúr v zahraničí.

Ľudia v ADMA

Pavol Kubán

Prezident a predseda Správnej rady ADMA

Pavol Kubán ukončil štúdium v roku 2006 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v tomto roku získal titul MBA na Open University.

Hneď po ukončení univerzity stál pri zrode skupiny spoločností SCR, najskôr do roku 2009 ako Creative Director v kreatívnom grafickom štúdiu SCR a zároveň aj ako výkonný riaditeľ. V súčasnosti zastáva funkciu CEO v celej skupine firiem, ktorá zahrňuje spoločnosti z oblasti digitálneho marketingu, designu, IT, mobilných technológií a architektúry. Skupina spoločností SCR, v ktorej Pavol Kubán pôsobí od ich vzniku, poskytuje svojim klientom komplexné a inovatívne riešenia v oblasti dizajnu, online marketingu a najvyspelejších technológií symbiózou špecializácií zo segmentu IT a marketingu. V roku 2013 získala viacero ocenení na národnej súťaží aplikácií AppsRulezz 2013.

Maru Mitlíková

Podpredseda Správnej rady ADMA

Maru má za sebou 8 rokov skúseností v marketingu a reklame, ktoré denne dopĺňa o nové na pozícii Executive Directora v reklamnej agentúre TRIAD.

Agentúra dlhodobo spolupracuje s klientami O2, Rajo, Pernod Ricard, YIT, Pivovary Topvar, OMV alebo ČSOB, či už na online kampaniach alebo integrovanej 360° komunikácii značiek. TRIAD je na štvrtom mieste v rebríčku TOP 10 reklamných agentúr na Slovensku a najlepšou slovenskou digitálnou agentúrou roku 2016 podľa rebríčku Digital Pie. Je to agentúra, ktorá sa vystihuje netradičnou štruktúrou kreatívno-accountských teamov, kde vznikajú kreatívne integrované kampane spoločným brainstormingom social media brand managerov, kreatívcov, account managerov, či dokonca developerov.

Juraj Sasko

Podpredseda Správnej rady ADMA

Juraj sa pohybuje vo vodách internetu už niekoľko rokov, svoju profesionálnu kariéru začal ako SEO konzultant v španielskej firme Enforex, odkiaľ sa na obdobnú pozíciu presunul do slovenskej pobočky Telefónica O2.

Od roku 2008 ponúkal služby súvisiace s optimalizáciou pre vyhľadávače a internet marketingom klientom zo strednej Európy, ale i Španielska a Anglicka. V roku 2009, ešte predtým ako založil internetovú marketingovú agentúru VISIBILITY s.r.o., ukončil štúdium zamerané na internetový marketing na Coventry University v UK. Momentálne sa venuje projektom pre klientov ako UnionIBM či Microsoft, je spoluzakladateľom asociácie internetových marketingových agentúr ADMA a prednáša na Univerzite Komenského, UCM v Trnave a odborných konferenciách ako Trend či HN semináre. Aktívne prispieva do odborných časopisov ako Infoware, Stratégie či Zisk a je členom združenia Pomáhať a chrániť, ktoré sa stará o kompletné služby reputačného manažmentu firiem a osôb.

Naše aktivity

Na dosiahnutie svojho poslania a cieľov uskutočnuje ADMA najmä tieto činnosti:

1. Spolupráca s univerzitami a vysokými školami

Zástupcovia našich členských agentúr už niekoľko mesiacov navševujú slovenské univerzity a vysoké školy, ktoré sa venujú najmä marketingu.

Okrem množstva prednášok sme realizovali aj viaceré workshopy. Pravidelne sa ako porotcovia zúčastňujeme aj rôznych súťaží. Ak máte záujem o podobnú spoluprácu, kontaktujte: Juraja Saska.

2. Vzdelávanie klientov v oblasti digitálneho marketingu

Vzdelávanie klientov je jednou z našich hlavných priorít.

V prípade záujmu vieme poskytnúť čokoľvek od základných informácií a noviniek z oblasti digitálneho marketingu, až po školenia pre celé marketingové oddelenia. Pre viac informácií kontaktujte Pavla Kubána.

3. Vzdelávanie všeobecnej verejnosti

Sociálne médiá a technológie významne ovplyvňuje náš každodenný život

Jedným z cieľov ADMA je aj vzdelávanie všeobecnej verejnosti v tejto stále novej a málo pochopenej oblasti. Potrebujete vyjadrenie alebo komentár k sociálnym médiám, internetu alebo digitálnemu marketingu? Napíšte Pavlovi Kubánovi.