Zavrieť

Členovia ADMA

Core 4 Digiline digitask Diorama ecake elite
Hype NetSuccess Paravan Interactive Performics pizza seo ps digital
Riesenia com SCR Triad advertising Visibility Zaraguza digital
Zobraziť

Čo je ADMA?

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) je združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Hlavným poslaním asociácie je zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku.

 Pre dosiahnutie svojho poslania má ADMA stanovené nasledovné ciele:

  • udávanie štandardov pre prácu digitálnych agentúr a ich spoluprácu so zadávateľmi; dbanie na ich dodržiavanie členskými agentúrami
  • ovplyvňovanie a pripomienkovanie legislatívneho prostredia vyplývajúceho na internetovú reklamu a činnosť digitálnych reklamných agentúr
  • vytváranie výročného rebríčku digitálnych agentúr na základe kritérií ekonomickej výkonnosti a úspešnosti na súťažiach reklamnej kreativity a efektivity
  • zastupovanie členských agentúr v zahraničí
  • nadväzovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými marketingovými asociáciami (KRAS, APR SR, atď.)
  • vzdelávanie členov asociácie, zadávateľov a študentov organizovaním konferencií, workshopov a školení
  • ochrana záujmov členov.