Zavrieť

Členovia ADMA

Core 4 Digiline digitask Diorama ecake elite
Hype NetSuccess Paravan Interactive Performics pizza seo ps digital
Riesenia com SCR Triad advertising Visibility Zaraguza digital
Zobraziť

Aktivity

Na dosiahnutie svojho poslania a cieľov uskutočňuje ADMA najmä tieto činnosti:

1. spolupráca s univerzitami a vysokými školami;
2. vzdelávanie klientov v oblasti digitálneho marketingu;
3. vzdelávanie všeobecnej verejnosti.

Okrem toho sa usiluje nadviazať spoluprácu nielen s domácimi, ale aj zahraničnými združeniami, ktoré sa venujú marketingu, reklame a PR.

 

Spolupráca s univerzitami a vysokými školami

Zástupcovia našich členských agentúr už niekoľko mesiacov navštevujú slovenské univerzity a vysoké školy, ktoré sa venujú najmä marketingu. Okrem množstva prednášok sme realizovali aj viaceré workshopy. Pravidelne sa ako porotcovia zúčastňujeme aj rôznych súťaží.
Ak máte záujem o podobnú spoluprácu, kontaktujte Juraja Saska.
 

Vzdelávanie klientov v oblasti digitálneho marketingu

Vzdelávanie klientov je jednou z našich hlavných priorít. V prípade záujmu vieme poskytnúť čokoľvek od základných informácií a noviniek z oblasti digitálneho marketingu, až po školenia pre celé marketingové oddelenia.
Pre viac informácií kontaktujte Pavla Kubána.
 

Vzdelávanie všeobecnej verejnosti

Sociálne médiá a technológie významne ovplyvňujú náš každodenný život. Jedným z cieľov ADMA je aj vzdelávanie všeobecnej verejnosti v tejto stále novej a málo pochopenej oblasti.
Potrebujete vyjadrenie alebo komentár k sociálnym médiám, internetu alebo digitálnemu marketingu? Napíšte Pavlovi Kubánovi.
 

Ročenka 2016

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť našu ročenku za rok 2016.