Zavrieť

Členovia ADMA

Core 4 Digiline digitask Diorama ecake elite
Hype NetSuccess Paravan Interactive Performics pizza seo ps digital
Riesenia com SCR Triad advertising Visibility Zaraguza digital
Zobraziť

Zmiešaná realita (Mixed reality) – buzzword roka 2017?

Aký je rozdiel medzi rozšírenou realitou, virtuálnou realitou a zmiešanou realitou?

zmiesana realita

Zdroj

V predchádzajúcom článku sme písali o virtuálnej realite, jej unikátnosti a využití v marketingových kampaniach. Cieľom tohto článku je vysvetliť rozdielnosť pojmov virtuálna realita, rozšírená realita a zmiešaná realita. Odborný marketingový a technologický svet s týmito pojmami narába v čoraz väčšej miere. Je preto dôležité, vedieť rozdielnosť v jednotlivých pojmoch. Nakoniec možno nájde trvalé miesto v spoločenskej komunikácii iba jeden z nich. Alebo nie?

Virtuálna realita – odklon od reálneho sveta

Virtuálna realita je 3D, alebo simulovaný 3D obraz vytváraný v špeciálnych okuliaroch alebo prilbách, prípadne na monitore počítača. Virtuálna realita do istej miery izoluje používateľa od okolitého sveta a ponúka mu virtuálny svet.  Aplikácia Spaces je virtuálna realita z dielne Facebooku. To ako funguje znázorňuje nasledujúce video.

 

Rozšírená realita – najbližšia reálnemu svetu

Rozšírená realita pridáva virtuálne prvky do obrazu reálneho sveta, ktorý používateľ naďalej vidí. Vzniká tak priamy či nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktoré je obohatené napríklad o zvukové, grafické či obrazové prvky prepojené napríklad aj s GPS dátami. Rozšírená realita akoby čiastočne prekrývala obraz reálneho sveta. S rozšírenou realitou fungujú aj okuliare Mic­ro­soft Ho­lo­Lens schopné vkladať do pries­to­ru virtuálne ob­jek­ty, s ktorými sa dá ďalej ma­ni­pu­lo­vať.

Prvá masovejšia ochutnávka rozšírenej reality bola hra Pokémon Go. Ľudia nikdy predtým nepoznali, aké je to chytiť si virtuálneho pokémona na reálnom trávniku vo vlastnej záhrade. Paradoxom je, že táto hra do istej miery ovplyvnila napríklad aj ceny apartmánov. Niektorí herní nadšenci si apartmány vyberali podľa toho, aký pokémon sa v ňom alebo v jeho blízkom okolí nachádza. 

 

Zmiešaná realita – most medzi rozšírenou a virtuálnou realitou

Zmiešaná realita je zlúčenie reálneho a virtuálneho sveta s cieľom vytvárať nové prostredia a vizualizácie, kde fyzické a digitálne objekty koexistujú a integrujú v reálnom čase. Svet zmiešanej reality môžeme prirovnať k rozsiahlemu virtuálnemu plátnu. Aplikácie, filmy či TV programy je možné umiestniť na virtuálnu stenu. Aplikácie sa v zmiešanej realite zobrazujú dvojako. V imerznom zobrazení vidíme iba konkrétnu aplikáciu. V 2D ich môžeme uložiť napríklad na spomínanú virtuálnu stenu a zobraziť niekoľko aplikácii naraz. Pomocou počítača s programom Windows Mixed Reality a náhlavnej súpravy sa môžeme dostať do sveta zmiešanej reality. Svet zmiešanej reality zobrazujú videá nižšie.

 

 

To, či bude v našich hlavách bzučať slovné spojenie rozšírená realita, virtuálna realita alebo zmiešaná realita zatiaľ nevieme. Dôležité nateraz je, aby sme medzi nimi vedeli rozpoznať rozdiely, vedeli používať správnu terminológiu nielen v marketingu, ale aj v iných oblastiach života.

zmiesana realita

Autor: M. Kušnír

Read previous post:
Čo ponúka virtuálna realita? Treba sa jej báť? Aký má súvis s Forrestom Gumpom?

Virtuálnu realitu (VR) môžeme považovať za platformu, ktorá mení online svet. Je VR akýsi online teleport v čase a priestore?

Close